Första lyftet i Hallands hamnar
Första lyftet i Hallands hamnar Bild: Annika Karlbom

Katarina Erlingson: Farehamnen kan vara i fara

Ledarkrönika 27/1. En kostnadsökning på 40 procent, finns det anledning att oroa sig för Farehamnen? Kommunfullmäktige i Varberg tog i höstas beslut om att lösa fördyringen när upphandlingen gick utöver de medel som hamn- och gatunämnden redan budgeterat. Kommer de 792 miljonerna, 222 miljoner mer än budgeterat, att tränga undan andra viktiga områden i Varberg? Kommer trottoarerna i stan att krackelera, kommer snöröjningen att minimeras? Helt enkelt, kommer Farehamnen att bli en gökunge i Varbergs kommuns stora kassakista?

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Samtidigt, vad har kommunen för alternativ? Hamnflytten till Farehamnen är bara en del i ett stort pussel, där alla bitar hänger ihop. Där man inte kan förändra alltför mycket i en enskild bit utan att det blir problem att få ihop hela pusslet. Nya Getteröbron byggdes för att ge plats för dubbelspår och en ny godsbangård. Godsbangården behöver såklart ha närhet till hamnen, vilket den får när Farehamnen är klar. Varbergstunneln på Västkustbanan tar bort en stor barriär genom stan, samma tanke som gäller det nya området Västerport. I stället för att Varberg har grindar, spår och stängsel mot havet blir det öppet ända ner till vattnet. Nya stråk från centrala stan ner mot Västerport och campusområdet möjliggörs. Det har tänkts och planerats en hel del på kommunen gällande detta under många år. Och allt hänger ihop. Samhällsbyggnad handlar ofta om det, och det är bra för Varberg och varbergarna att kommunen har ambitioner. Varberg kommer att bli en ännu vackrare och bekvämare stad med många olika typer av byggnationer.

ANNONS

Det är inget unikt som Varberg ägnar sig åt. Att flytta en hel hamn och bygga ett nytt modernt område har ganska många städer gjort under senare år. Göteborg håller på som bäst. Helsingborg planerar H+ som inbegriper att bebygga den gamla Oceanhamnen. I Trelleborg håller hela hamnen på att flyttas österut. Då kan hamnen bli större och ta emot de större och modernare fartyg som sjöfarten använder. Den gamla hamnen ger plats till Kuststad 2025. Också i denna sydliga stad har hamnen och järnvägsspåren legat som en barriär mot vattnet. Spåren ligger kvar, men staden planerar att utnyttja området till bostäder och verksamheter. Malmö började sin utveckling från industristad i samband med Bo01 för över tjugo år sen. Kort sagt, det är en trend att bygga havsnära.

Man kan fundera på hur smart det är att bygga havsnära samtidigt som klimatförändringarna gör att vattennivån stiger, men det planeras för ”hållbara, smarta städer” och innovationskraften och entreprenörskapet känns ändå rätt glädjande. Allt kan vara möjligt enligt de moderna nybyggarna.

Gemensamt för flera av städerna är att protestgrupper har formerats mot dessa storskaliga projekt. I Trelleborg är det främst en ny väg öster om stan som varit orsak till protesterna, och denna väg är närmast en förutsättning för hela projektet Kuststad 2025.

ANNONS

I Varberg har två partier bildats, 24:7 och Varbergspartiet. Hur väl de lyckas i det kommande valet återstår att se, men protesterna mot Västerport kan mycket väl påverka byggandet av Farehamnen. Kan man inte använda pengarna från exploateringen av Västerport så mycket som kommunen hoppas kan det bli rejäla problem med finansieringen av hamnen.

Majoriteten i Varbergs kommun är ingen majoritet sen Mikael Bonde hoppade av Liberalerna och bildade Varbergspartiet. Hur stark ledning kan bildas efter valet, och vilka partier är det som ingår i den? Trots att alla partier i dagens kommunfullmäktige i princip är eniga om Farehamnen kan vacklandet kring Västerport påverka allvarligt.

Det behövs pengar till andra verksamheter och trots att kommunen är en betrodd låntagare kan man tvingas spara in på andra nämnder för att klara de oväntade fördyringarna i Farehamnen. Man kan inte skjuta över ansvaret på bolaget Hallands Hamnar hur mycket som helst. Och det räcker kanske inte med ökade kostnader på 222 miljoner när kostnaderna för råvaror och material, liksom för drivmedel som diesel, skjuter i höjden. Det skulle inte förvåna om fullmäktige tvingas ta nya svåra beslut. Det kan visa sig vara en mycket dålig tajming att bygga Farehamnen just nu när pandemin och andra världshändelser ger kraftigt ökade kostnader.

ANNONS

Det finns alltså många svårigheter för hamnbolaget och kommunen att manövrera genom framöver. Hur det går med Västerport kan bli nyckeln till om Farehamnen lyckas och om andra nämnder ska drabbas av besparingar eller inte.

ANNONS