Katarina Erlingson: Får Lilla Napoli särskild kommunbehandling?

Lilla Napoli är inte vilken pizzeria som helst. Den drar kunder från när och fjärran och sommartid är det helt omöjligt att åka dit spontant för att utan bokning köpa pizza. Ägarna har nördigt fördjupat sig i pizzabakandets konst, från det perfekta mjölet till de bästa tomaterna i tomatsåsen. Trots den spartanska och ruffiga kiosken där man huserar har man lockat många matnördar och är alltså en viktig turistattraktion i Falkenberg.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Men det har varit många turer med ägaren till fastigheten där Lilla Napoli nu huserar och det var säkert många som drog en lättnadens suck när kommunen sommaren 2021 skrev en avsiktsförklaring med pizzerians ägare. I ett så kallat Letter of Intent angavs att Lilla Napoli skulle få köpa en tomt vid södra åstranden.

För detta område pågår nu en detaljplanläggning och ärendet är ute på samråd. Allvarlig kritik har kommit in, både direkt och anonymt, mot att Lilla Napoli favoriseras när de slipper betala detaljplanen. Oppositionen har reagerat kraftigt, med all rätt.

– Det är alltid exploatören som betalar detaljplanen, så har det alltid varit och vi har inte hört någonting om varför vi skulle göra annorlunda just denna gången. Om kommunen ska stå för detaljplanen är det särbehandling, säger Anneli Andelén (C).

ANNONS

Det håller hennes M-kollega Sandra Johansson med om och menar att likabehandlingsprincipen förstås måste gälla.

Kommuner har planmonopol och har då ett stort ansvar att visa respekt för företag och fastighetsägare och inte minst behandla alla lika. Att närmast leka hästhandlare med planmonopolet är inte snyggt. Att ibland vara orättvist snäll mot vissa företag för att i nästa stund använda företagen som kassako till kommunen är något som en kommun ska hålla sig för god för. Genom vad som bland annat har kommit fram i den granskning som HN gjort i den så kallade avtalshärvan finns det anledning att befara att Falkenbergs kommun använder planmonopolet för egen vinning.

Det finns fler fastighetsägare på Södra Åstranden och som kommunen måste behandla likvärdigt. Visserligen är Lilla Napoli en turistattraktion men det får inte innebära en favorisering i förhållande till andra företag i kommunen.

Sen kan man som utomstående fundera på om Lilla Napoli varit inblandat i detaljplanearbetet - som den skisserade visionsbilden ser ut kan man betvivla det. För pizzerians påhejare från hela landet verkar en del av tjusningen med Lilla Napoli vara den totalt anspråkslösa byggnaden med tillhörande tält. Att flytta till ett industriområde kan vara ett smart drag om man vill behålla den ruffa bilden av sig själv, men en stor byggnad är knappast något man kan förknippa Lilla Napoli med. Knappast heller en välordnad stor parkering. Där har oppositionen en poäng att kommunen bör behålla tomträtten för att inte ytterligare frånhända sig viktig mark.

ANNONS

Läs mer: Oppositionen ifrågasätter kommunens uppgörelse

ANNONS