Katarina Erlingson: Fabo har ansvar för Sloalyckans utveckling

Ekonomin för Fabo, Falkenbergs Bostads AB, går som på räls med 99 miljoner kronor i vinst för 2021. Men det verkar som att bolaget samlar pengar på hög i stället för att vara en proaktiv och ansvarig hyresvärd. Bland annat har kvarteret Måsen misskötts, som HN skrivit flera artiklar om, och nu larmar boende på Sloalyckan att löpande underhåll inte har utförts och att området blir allt mer slitet.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Vid oroligheterna på Sloalyckan i höstas utlovades en ny detaljplan och upprustning av området, men det tar alldeles för lång tid. Fabo kan inte strunta i det nödvändiga underhållet under tiden, det bidrar bara till ökad otrygghet och till skadegörelse. Det är väl känt genom den så kallade broken windows-teorin: om inte det trasiga fönstret lagas snabbt ger det en signal till att utföra ytterligare skadegörelse, ingen verkar ju ändå bry sig. Det blir en negativ spiral, helt enkelt. Motsatsen är alltså att göra områden trevliga och rena och inbjudande för människor att vistas i.

Nu uttrycker boende på Sloalyckan oro över att Fabo kommer att höja hyrorna kraftigt när väl renoveringarna kommer igång. Eftersom underhållet är så eftersatt blir det närmast totalrenoveringar, stambyten inkluderade. Det finns därför all anledning tro att hyran stiger. Risken är uppenbar att hyresgästerna får ta smällen av Fabos bristande underhåll. Det innebär också att många tvingas flytta, till områden där hyrorna är lägre. Det innebär i förlängningen att Fabo och kommunen bara flyttar problemen någon annanstans.

ANNONS

Kommunstyrelsen och dess ägarbolag, Falkenberg Stadshus AB, borde se över ägardirektiven för Fabo, eller åtminstone göra en ordentlig uppföljning. Där står "Bolaget ska på affärsmässiga villkor vara kommunens bostadspolitiska instrument för en social och kommuntäckande bostadspolitik." Där står också att hyresgästerna ska ha "möjlighet till boendeinflytande" och det tas upp självförvaltning och trygghetsskapande åtgärder. Det verkar inte som om Fabo är särskilt framåt på detta område. Kommunen har ett utmärkt instrument i sitt kommunala bostadsbolag att jobba med social hållbarhet, något som totalt verkar fallera i Falkenbergs fall.

I ett område som Sloalyckan som tidvis är oroligt är det extra viktigt att jobba proaktivt med sociala projekt. Det görs till viss del, men Fabo behöver uppenbarligen göra väldigt mycket mer. De boende som klagar vill vara anonyma, vilket tyder på en rädsla att stöta sig med hyresvärden. En tystnadskultur gagnar knappast en positiv utveckling av Sloalyckan.

Att bygga nytt och renovera det som finns är ett sätt att få ordning i bostadsområdet, men om många tvingas flytta är inte mycket vunnet för kommunen i stort. Falkenbergs kommun får sluta använda Fabo som en kassako och bör i stället inspireras av ett bostadsbolag som MKB i Malmö som har mångårig erfarenhet av att arbeta med sociala projekt.

ANNONS

Läs mer: Boende på Sloalyckan har tröttnat på Fabo

Läs mer: Falkenbergs kommun gör ett rekordresultat

Läs mer: Fadime kritiserar straffsystem på Sloalyckan

ANNONS