Jan Riise: EU-samarbete bästa vägen till grön omställning

Demokratifrågor har också en viktig plats i diskussionerna inför EU-valet, det gäller ju att inte släppa taget om dem, skriver gästkrönikör Jan Riise (MP).

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

Om bara fyra månader är det val i Sverige igen. Det handlar om valet till Europaparlamentet, där vi ska välja svenska ledamöter till en församling på mer än 700 personer. Sverige har för närvarande 21 ledamöter.

EU har stor betydelse för Sverige. Sedan vi gick med i unionen 1995 har svensk handel med Europa ökat kraftigt, fler utländska företag har etablerat sig i Sverige och skapat sysselsättning. Kostnader för handel och samarbete över gränserna har minskat eller försvunnit helt.

Men för mig och många andra är det klimatfrågorna som står i fokus för vårt intresse inför EU-valet.

Just nu ser det inte ut som världen kan nå 1,5 gradersmålet i Parisavtalet. Det är bekymmersamt med tanke på de extremväder, havsnivåhöjningar och människor som kan tvingas lämna sina hem och bli klimatflyktingar.

ANNONS

I tisdags kom en skrivelse från EU-kommissionen som föreslår att EU ska minska utsläppen med 90 procent fram till 2040, jämfört med 1990. Det är ett förslag som är ambitiöst i förhållande till andra förslag som kommissionen diskuterat, men det är inte tillräckligt. Vi behöver ett åtagande om större inbindning av kol i europeisk skog och mark, för att på det viset nå ett så kallat “nettopositivt” resultat till 2040.

Ur ett grönt perspektiv är förslaget alltså en besvikelse – men självklart samtidigt också mycket bättre än inget förslag alls.

Många frågor, inte minst de som rör klimatet, löses bäst på europeisk nivå. Det är vi många som tycker. Extremväder, naturkatastrofer och andra konsekvenser av klimatförändringarna känner inga landgränser. Vårt EU-samarbete är bästa sättet att lyckas med den gröna omställningen och samtidigt ha en stark röst i det globala arbetet.

När vi gick med i EU för snart 30 år sen fanns en oro över att vi skulle komma att lämna för många beslut till unionen och att Riksdagens möjligheter att delta skulle begränsas. Det löstes delvis genom en EU-nämnd där regeringen och riksdagen möts inför de beslut våra ministrar fattar som medlemmar i EUs ministerråd.

Men demokrati är inte bara för ministrar och politiker. Det är ju framför allt något som berör alla medborgare i EU. Och med en värld där demokratin faktiskt minskar oroväckande – det är färre människor som lever i demokratiska länder nu än i början av 2000-talet – så är EU en garant för att befintliga och eventuellt nya medlemsstater respekterar de grundläggande rättigheterna. Demokratifrågor har därmed också en viktig plats i diskussionerna inför EU-valet, det gäller ju att inte släppa taget om dem.

ANNONS

Slutligen, demokrati är också att minska avståndet mellan människor. Det är en bit att åka från Halland till Bryssel. Och det går att göra på ett miljövänligt sätt. Min ledamotskollega i EU-parlamentet Jakop Dalunde har i flera år kämpat för bättre tågförbindelser och numera finns det nattåg som gör det möjligt att resa både bekvämt och tidseffektivt. Vi saknar i och för sig fortfarande en nattförbindelse längs Västkusten, men den lär vara på gång.

Så det är viktigt att rösta i EU-valet den 9 juni 2024!

ANNONS