GÖTEBORG 2018-08-14
Utbrunna bilar på parkeringen vid Frölunda torg. Bilbränder släcktes på 20 platser i Göteborg på måndagskvällen.
Foto: Adam Ihse / TT / Kod 9200
GÖTEBORG 2018-08-14 Utbrunna bilar på parkeringen vid Frölunda torg. Bilbränder släcktes på 20 platser i Göteborg på måndagskvällen. Foto: Adam Ihse / TT / Kod 9200 Bild: Adam Ihse/TT

En modell att tämja dem?

Ledare 15/8.Ett angrepp på hela samhället. Så beskriver polisens presstalesperson Hans Lippens måndagsnattens allvarliga händelser, med bränder och stenkastning i bland annat Falkenberg, Göteborg och Trollhättan.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Bilbränder. En bra lösning som Falkenbergsmodellen fungerar inte nödvändigtvis överallt.

Att det sätts bilar i brand, i synnerhet i vissa områden, är förvisso inget nytt problem. Enligt polisen, som nu har gripit ett antal personer varav flera är minderåriga, skiljer sig dock dessa händelser från tidigare. Detta genom att vandaliseringarna startade på en given signal och verkar ha varit koordinerade.

– Det är väldigt allvarligt, också för den enskilde medborgaren som blir drabbad på olika sätt, säger Hans Lippens.

För att få bukt med vandalisering och eskalerande kriminalitet i Falkagård, drog kommunen igång Falkenbergsmodellen. Tack vare den har Falkagård kunnat avföras från listan över särskilt utsatta områden i Sverige. Att personer vågade konfrontera de stenkastade ungdomarna på Stenfalksvägen visar också att arbetssättet varit effektivt. Det är dessutom precis den åtgärd som polisen nu uppmuntrar till.

ANNONS

– Vi ser gärna att vuxna går ut i de aktuella områdena så att ungdomarna känner att vi uppmärksammar det. Ju fler vuxna som är och pratar med ungdomarna i dessa områden, desto mer brottsförebyggande är det, säger Hans Lippens.

Falkenbergsmodellen, som Centerpartiet nu har lyft på nationell nivå och vill införa i fler utsatta områden, går i korthet ut på att ge stöd åt att förbättra skolresultat, satsningar på civilsamhället, erbjuda fritidsaktiviteter, och jobba aktivt med stadsutveckling. På så sätt involverar den många av kommunens olika resurser.

Just ett helhetsgrepp verkar vara det som är effektivt om man ska tro Manne Gerell, kriminolog vid Malmö Universitet, som medverkade i SVT:s debatt om gängkriminaliteten i söndags. Han menade exempelvis att saker som hårdare straff och kameraövervakning, populära förslag i nuläget, inte är mirakelkurer även om de har viss positiv inverkan.

– Kameraövervakning fungerar inte mot våldsbrott, men det fungerar mot narkotikabrott. Försäljningen flyttar någon annanstans men den blir mindre på den nya platsen. Det kommer inte lösa problemen, det är en liten pusselbit.

Falkenbergsmodellen är ett gott exempel på hur man kan lösa otrygghet och kriminalitet genom att låta flera saker samverka.

ANNONS

Problemet med att lyfta en enskild kommunmodell till nationell nivå är dock att förutsättningarna ser väldigt olika ut i olika kommuner och stadsdelar. Det är naturligtvis bra att Falkenbergsmodellen var framgångsrik i Falkenberg, men är det rimligt att tro att den kommer att vara lika framgångsrik i Rinkeby, Rosengård, och Frölunda? Som Gerell påpekar så krävs det även andra typer av förändringar, och flera av dessa ligger utanför kommunernas makt.

Det stora problemet med exempelvis narkotikaförsäljning i flera områden löses inte genom att anordna fler fritidsaktiviteter. Därför vore det olyckligt om alltför stor tilltro sätts till att en lokal modell för brottsprevention skulle lösa problem på helt andra platser.

ANNONS