Cecilia Rönn: …En klimatpolitik mot …nollutsläpp

En plan som får med sig folket, inte arbetar mot det, skriver gästkrönikör Cecilia Rönn (L).

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

I veckan presenterade John Hassler och Romina Pourmokhtari rapporten för att se vad vi behöver göra i svensk klimatpolitik för att klara omställningen till netto noll till 2045.

För första gången har Sverige en klimat- och miljöminister som har en plan för att ta Sverige hela vägen till netto noll. Hon började med att använda det svenska ordförandeskapet för att förhandla fram klimatpaketet på EU nivå, Fit-For-55. Med ett lagstiftningspaket på EU nivå har hon nu tagit nästa steg för att se vad Sverige behöver agera för att klara våra åtagande.

Oppositionen har suttit vid sidan av och målat upp påhittade domedagsprofetior. Det gjorde man till den grad att dagen innan rapporten skulle presenteras sas det i flera nyhetsmedier att utredaren skulle föreslå att vi skulle avskaffa våra klimatmål, vilket visade sig vara helt felaktigt när utredningen sedan presenterades.

ANNONS

Istället föreslås att samtliga klimatmål ska vara kvar och målet till 2030 föreslås skärpas för att inte bara gälla transporter utan all användning av fossila drivmedel, även sjötrafik, arbetsmaskiner i jord- och skogsbruk och även lägga till mål om elektrifiering. Detta betyder inte att bio bränsle är dåligt. De stora investeringar som görs för bio bränsle produktion är viktiga. Men utan en tvingande reduktionsplikt som idag.

Dessutom tas elsystemet och elproduktion upp i rapporten som avgörande faktorer för att ta oss till netto noll. En fördubblad elproduktion av fossilfri el tillsammans med ett robust elsystem och en utbyggd laddinfrastruktur är viktiga åtgärder och precis det som regeringen jobbar med och satsar på.

Ytterligare ett intressant förslag som tas upp i rapporten är att införa ett nationellt utsläppshandelssystem. Med utsläppskvoter kan vi i praktiken reglera utsläppsminskningar så att klimatmålen nås, både etappmålen på kort och lång sikt.

Vidare görs stora satsningar av regeringen i budgeten för att hjälpa bidra till omställningen genom till exempel med Industriklivet.

Det som görs nu är ett paradigmskifte, vi skärper målen och har en plan för att faktiskt ställa om och införa systemändringar för att kapa utsläppen helt. Till skillnad från förra regeringen handlar Liberalernas klimatpolitik inte bara om att minska utsläppen på kort sikt, utan att också se till att få bort dem helt. Då behövs en reformerad klimatpolitik.

ANNONS

Vi ska inte längre subventionera splitternya elbilar till folk som har råd med en ny bil, utan riktar in oss där omställningen inte är tillräcklig med träffsäkra åtgärder. Vi genomför systemförändringar och bygger ut elproduktionen för att du och företagen ska kunna ställa om.

Sverige ska bli ett fossilfritt land till 2045 och den här utredningen är en historisk punkt på vägen dit. Nu ska arbetet tas vidare till en klimathandlingsplan och reformer som gör skillnad. Detta med en plan som får med sig folket, inte arbetar mot det. En klimatpolitik som gör skillnad på riktigt. Med Liberalerna i regeringen går klimatpolitiken från ord till handling.

ANNONS