En bra välfärd behöver de privata företagen

Ledare 1/3. Ingen vinstjakt i skola, vård och omsorg. Så har det låtit i snart två mandatperioder från den rödgröna regeringen. Först skrämdes statsminister Stefan Löfven (S) år 2016 med utredningen om ett vinsttak i välfärden.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

Den hamnade i papperskorgen, men följdes av förslag för att stoppa etableringen av religiösa friskolor samt förra vårens stora utredning om en mer likvärdig skola. Det satte djupare spår i debatten. Exempelvis är Liberalerna nu, om än av andra, delvis strategiska skäl, tända på idén om att begränsa nya religiösa friskolor. Tills nyligen har de privata alternativens nyttor för svensk välfärd de tre senaste decennierna saknats i debatten.

Vid ett seminarium (16/2) visar ekonomerna Mårten Blix och Henrik Jordahl vid Institutet för Näringslivsforskning vad vi kan lära oss av vad de i sin nya bok kallar “det svenska experimentet”.

Översatt till rena kostnader utförs färre än var femte välfärdstjänst, 17 procent, i privat regi. Utifrån 1970- och -80-talens nolltolerans är det mycket, men knappast den välfärdsslukande Leviathan som vissa fack och politiker skräms med. Fördelarna är fler.

ANNONS

Privata vårdgivare har högre kvalitet än offentlig vård, och skriver ut mindre antibiotika. Framför allt har vården blivit mer tillgänglig för alla grupper.

För sådant som regelbundna medicingenomgångar, att mat serveras vid rimliga klockslag samt tiden mellan måltiderna rankas privata äldreboenden högre av Socialstyrelsen. Kommunala äldreboenden har dock bättre anpassade lokaler och mer personal. Därför är valfrihet bra.

Det här sker till ett betydligt lägre pris än vad de flesta förstår. Enligt Henrik Jordahl visar undersökningar att folk tror att vinsten i privata välfärdsföretag i snitt är 26 kronor per hundralapp, när den i själva verket är fem kronor. Det utnyttjas skamlöst av politiker, främst i skoldebatten.

Stefan Löfven (S) har återkommande pratat om skolkoncerner som säljer barn på börsen. Men som Jordahl visar har friskolor nöjdare elever och bättre resultat än kommunala grundskolor. Och resultaten bland kommunala grundskoleelever ökar ju fler friskolor som finns i en kommun. Men alla gillar inte konkurrens.

Björn Åstrands utredning för en mer likvärdig skola föreslog att ge kommuner skolpliktsavdrag i beräkningen av skolpengen till friskolor. Skälet är att friskolor inte har kommunens ansvar att säkerställa skolplatser för alla elever, vilket över tid höjer kostnaderna. Det är fel.

Genom att jämföra andelen friskoleelever med kommuners grundskolekostnader mellan 1993 och 2018 finner skolforskaren Gabriel Heller Sahlgren att en ökning av antalet friskoleelever med 10 procentenheter sänker kostnaderna med mellan 3 och 1,5 procent.

ANNONS

Antingen får friskolor mindre pengar från kommuner, vilket hände under 2010-talet, eller så pressar de kommunala skolor, med ungefär 5 procent högre kostnader per elev, att se över utgifterna.

Åstrandutredningens förslag skulle då innebära att kommuner får göra avdrag för friskolornas kostnadseffektivitet. Det är bakvänt, och strider mot principen om likabehandling vid ersättning som blev lag 1997.

Folk tjänar på privata välfärdsalternativ. Det borde även Socialdemokraterna erkänna, och sluta hetsa mot företag som bidrar till en bättre och billigare välfärd.

ANNONS