Det ovärdiga är Ebba Busch Thors abortsyn

Låt er inte luras. Skuldbeläggandet av kvinnor och kraven på samvetsfrihet går hand i hand.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

De halländska barnmorskorna tvekar inte. Med händerna mot varandras axlar sänder de en tydlig signal. De står upp för kvinnors rättigheter – i en markering mot inskränkt abortpolitik.

Gesten är vacker. Och kontrasten till KD:s inställning är uppenbar. Redan när Ebba Busch Thor blev partiledare 2015 deklarerade hon att vårdpersonal ska kunna vägra att utföra vissa arbetsuppgifter och presenterade sin nollvision för aborter. Det sände en tydlig signal till alla abortmotståndare som finns inom KD – och gav alla som kämpar för kvinnors rättigheter en förvarning.

Kritiken lät inte vänta på sig. Men 2015 var ett år när helt andra frågor kom att dominera det politiska samtalet. Och kristdemokraternas intentioner i abort frågan gick lite under radarn. Men nu har tiden kommit för att på allvar dissekera den abortinskränkningspolitik som såväl KD som SD vill driva.

ANNONS

Att Kristdemokraterna pressades i frågan, såväl i gårdagens slutdebatt i riksdagen som i slutet av EU-valrörelsen, var rätt och rimligt.

– Vi kommer aldrig att skuldbelägga kvinnor som vill avsluta sin graviditet, försökte Ebba Busch Thor göra gällande från talarstolen.

Men låt er inte luras. Skuldbeläggandet av kvinnor och kraven på samvetsfrihet går nämligen hand i hand.

Tänk er själva. En förtvivlad kvinna söker vård för att hon behöver avsluta en graviditet. Och så möts hon av en barnmorska som vänder på klacken och direkt eller indirekt förklarar att hon inte vill ha med den sortens patienter att göra.

Det problematiska med kristdemokraternas linje i abortfrågor stannar dock inte ens där.

– Att införa en rätt för vårdpersonal vägra utföra aborter används för att bakvägen inskränka aborträtten, påpekade Annie Lööf (C) i riksdagsdebatten.

Kristdemokraterna vill förstås inte öppet kännas vid detta. Tvärtom förnekar Ebba Busch Thor indignerat att så skulle vara fallet. Men fakta talar för sig – och det ökända barnmorske-fallet är avslöjande i sammanhanget.

Bakom vad som framställdes som en enskild svensk barnmorskas rättsprocess för ”samvetsfrihet” stod en mäktig, världsomspännande lobbyorganisation, Alliance Defending Freedom. Organisationen, som juridiskt driver konservativt kristna frågor, bistod med både finansiellt och juridiskt stöd.

ANNONS

Varför? Jo, för att den kristna högern tror sig ha hittat en effektivare strategi i kampen mot aborter än att skrämmas med blodiga bilder.

Ebba Busch Thor svär att KD står bakom svensk abortlagstiftning. Men faktum är att en rad politiker i hennes parti, utöver Lars Adaktusson, jobbat aktivt i motsatt riktning. En före detta ordförande för Ja-till-livet var fram till 2014 KD-politiker i grannregionen. Framträdande KD-politiker har liknat fosterdiagnostik vid rashygien. Och Ebba Busch Thor har själv, likt företrädare för SD, talat om att sänka gränsen för sen abort. Detta trots att hon självfallet är fullt medveten om att sena aborter sker i de allra svåraste och mest ömmande fallen.

De halländska barnmorskorna står upp för kvinnor. På vilken sida KD står är högst osäkert.

ANNONS