REVINGEHED 2022-05-10 
Pansarskyttesoldater med AK5, Pansarskott 86 och Robot 57 övar markstrid vid tisdagens pressdag för övningen Våreld på P7 Revingehed.  
Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090
REVINGEHED 2022-05-10 Pansarskyttesoldater med AK5, Pansarskott 86 och Robot 57 övar markstrid vid tisdagens pressdag för övningen Våreld på P7 Revingehed. Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090 Bild: Johan Nilsson/TT

Maria Haldesten: Den rätt du värvt med din svett, är värd att dö för

Har du vad som krävs - eller är du en Sabuni? Påminnelsen svider säkert för Liberalerna. Men den förra partiledarens Norgeflykt är ett skolexempel på försvarsviljans antites.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

Sabuni föll på Jytte Bonniers ultimata politikertest. Nämligen frågan: Vill jag ha henne eller honom som regeringschef om landet blir ockuperat?

En politiker som visade sig hålla för testet, var däremot Thorbjörn Fälldin. Det slog, ironiskt nog, en annan liberal fast, Per Ahlmark.

Om detta påminner Patrik Oksanen i en alldeles ny bok - om just försvarsvilja.

"Ryska krigsskepp, dra åt helvete" heter antologin, som försöker fånga denna vilja.

Och visst är Fälldins klassiska "håll gränsen" en bra illustration på den sortens motståndskraft som krisen kräver.

Ändå är en eftertänksam fårbonde inte arketypen för en krisens hjältefigur. Å andra sidan, det var väl inte heller en ukrainsk komiker? Ändå har Volodymyr Zelenskyj mött utmaningen med den äran - och väckt omvärldens respekt.

ANNONS

Det är alltså inte är givet att det är den störste, eller starkaste, som visar sig besitta det som nöden kräver - till tröst för oss alla.

För om de kunde, vad kan inte du? Förmodligen mer än du tror. Och du är viktig. Det är också vad Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vill påminna om.

När den orange broschyren "Om krisen eller kriget kommer" landade i våra brevlådor 2018 var tanken på krig långt bort - åtminstone för de flesta. Men den sorglösa förvissning om att allt är lugnt, som ett par generationer växt upp med, gäller inte längre.

Att påstå att den återinförda värnplikten blir det kitt som "binder nationen samman" och formar en ny generation "glada lumparkompisar" vore att överdriva. Fel sorts tvång kan faktiskt få motsatt effekt - vilket var en bidragande orsak till att värnplikten avskaffades. Desto bättre då att totalförsvarsplikten gör att den som inte passar för skogstältande eller vapendragande, har andra alternativ.

"Jag kan elda upp mitt folk kring solidaritetstanken - att vi hjälper varandra... en försvarsinsats kan vara att ta hand om de här tio barnen eller de här tio äldre"

Det säger Hanna Gunnarsson (V) i boken.

ANNONS

Det är en angelägen bild hon målar upp, Vi är beroende av andra för att försvara den individuella frihet som svensken värdesätter högt. Och för att försvara:

"den rätt, som man värvt med sin svett,

Och som man värjt med sitt blod"

Det är så nationalskalden Geijer uttrycker saken i "Odalbonden". Dikten beskriver den vanlige mannen - som går ur gård för att försvara fäder, hem - och "älskade panten i moders famn".

Egentligen är det lite tragikomiskt. Försvarsmakten har de senaste åren satsat betydande summor på reklambyråer - som med coola memes och tiktok-kampanjer ska väcka försvarsvilja. Trots att essensen redan fångats av en 1800-talspoet.

ANNONS