Den personliga demokratin

Valkampanj. Vid valstugan kommer vi nära, men vi byter inte åsikt.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

Ledarreportage 25/8. Mötet är i fokus ute bland valstugorna, men det är tveksamt om det lockar nya väljare. Under onsdagen var dock stämningen god bland politikerna på Kungsgatan.

”Jo men, det går rätt bra. Det tycker jag.” En variation på det temat var det vanligaste svaret på frågan om hur det går med valstugearbetet. Det är på många sätt intressant att se partierna stå sida vid sida längs den lilla gatbiten framför kyrkan. Att se dem samsas på en liten yta mitt i en, ibland bokstavligt talat, brinnande valrörelse.

- Det är roligt med alla skolungdomar som är här! De är ju utskickade av skolorna, det förstår man ju. Men de är pålästa och kommer med bra frågor, säger Gunnel Wandel (L).

ANNONS

Vid alla partiers stugor understryker man hur duktiga och insatta eleverna verkar vara, något som låter upplyftande för framtiden. Populära frågor handlar om bostäder, klimat, och skola. Det är också positivt att höra att politikerna inte tycker att det har varit mer vandalisering än vanligt.

- Tvärtom! Jag hade faktiskt förväntat mig mer vandalisering av våra affischer, säger Anna Vilfalk (SD).

På frågan vad man har för förväntningar på arbetet i valstugorna säger de flesta att det är en kombination av att sprida information och locka nya väljare.

- Det handlar ju mycket om att visa närvaro. Man ser ju vilka som inte är här så att säga, anmärker Stefan Stenberg (C).

Han har till viss del rätt. Kristdemokraternas stängda stuga sticker ut bland alla andra denna dag. Ett kanske märkligt beslut med tanke på att det är dagen då förtidsröstningen öppnar. Kjell-Erik Karlsson (V) menar att det också handlar om att lyssna, att höra hur folk tänker. Samtidigt är det inte bara exponeringen som är skäl nog att stå och dela ut broschyrer.

- Det finns ju många osäkra väljare. Det är viktigt att nå ut till dem, säger Rita Wiberg (S).

Att visa upp sig är möjligen viktigt för att locka väljare. Men utan att försöka förta politikernas optimism är den statsvetenskapliga forskningen överens om att valkampanjande faktiskt har en begränsad effekt på väljarbeteende. Flera politiker understryker att det är många väljare som bestämmer sig sent, men enligt valforskaren Henrik Oscarsson så utgör den grupp som byter parti sent i valrörelsen mindre än 10 procent. Ett tungt vägande skäl till sena byten är sannolikt också strategiskt, så kallad stödröstning, och inte riktiga partibyten.

ANNONS

Även om kampanjarbetet inte verkar vara speciellt effektivt för att locka väljare kan det tjäna ett annat syfte. Henrik Oscarsson menar att kampanjerna är viktiga för att mobilisera, engagera, och folkbilda. Genom kampanjerna blir medborgarna kunnigare samt får mer förtroende för både varandra och samhällsinstitutioner.

Det handlar alltså om att få väljarna att faktiskt gå och rösta. I den meningen tjänar valstugearbetet ett viktigt syfte. Att dessutom ha möjlighet att på nära håll träffa de (snart) folkvalda minskar klyftan mellan politiken och väljarna.

Mötet mellan politiker och väljare är ett inslag som är värt att vårda. Även om valstugorna förmodligen inte kommer att spela så stor roll för resultatet är de en viktig del i samverkan mellan makten och medborgarna. Samtidigt finns det en övertro på mötets möjlighet att förändra. Hoppas att det inte blir en besvikelse på valnatten.

ANNONS