GRÄSÖ 2023-04-30
Brasa med ris och trädgrenar, Gräsö.
Foto: Fotograferna Holmberg / TT / kod 96
GRÄSÖ 2023-04-30 Brasa med ris och trädgrenar, Gräsö. Foto: Fotograferna Holmberg / TT / kod 96 Bild: Martina Holmberg / TT

Maria Haldesten: Den lilla brasan borde få förbli ett vårtecken

Övernitiska tolkningar av EU-direktiv spelar populistiska partier i händerna.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Vårelden var länge en tradition på min gata - liksom i många andra kvarter i Halland. Den gemensamma insatsen i Hede dog dock sotdöden långt före EU-regler lade hinder i vägen. I stället övergick några grannar till lite blygsammare hantering – i en eldkorg.

Men nu är det stopp även för detta. Allt eldande av trädgårdsavfall är numera förbjudet – vilket skapat irritation bland många svenskar.

– Jag lägger fram några korvar. Så kommer nån myndighetsnisse och frågar säger jag att jag grillar, förklarar en man på sociala medier.

Att sätta sig på tvären – och komma undan med det – blir förstås lite lättare för den som bor utanför stadskärnorna. Där är risken för upptäckt lägre än på platser där en olaglig brasa lättare kan förstöra grannsämjan.

ANNONS

Det är också på mer avlägsna platser som Naturvårdsverket kan se att det möjligen skulle kunna bli aktuellt med undantag, men då är det i första hand öar i skärgården som nämns. Övriga markägare ska – i likhet med villaägare – åka med trädgårdsavfallet till tippen. Annars kan det bli åtalsanmälan och dryga böter för den syndare som upptäcks av miljöinspektörer.

Det är så EU:s avfallsdirektiv tolkas av det verk som fått uppgiften i knät. Sedan är det upp till kommunerna att dra sitt lass. Många av dem har dock gett intryck av att ha tagits på sängen av det nya regelverket – som upphäver tidigare godkända eldningsperioder. Informationen har varit sen och sparsmakad – vilket inte precis bidragit till ökad förståelse.

Det är dock inte bara stoppet för den privata hanteringen av grenar, löv och pinnar som väcker irritation. I stora delar av landet har påsk- och majbrasor långa anor. Samlandet kring dessa, med sånger, tal och annat, är en kulturtradition som nu är rökt.

Det ger ytterligare skäl att ställa frågan om det verkligen var såhär det var tänkt? Eller är månne svenska myndigheter som åter går lite väl långt? Det finns skäl att misstänka det senare. Och det är ett bekymmer, inte minst för att det åter bidrar till att EU-samarbetet förknippas med klåfingrighet.

ANNONS

I dagarna har ett nytt EU-kritiskt parti lanserat sig. Det är ett parti som ämnar rida på just den missnöjesvåg som exempelvis hot om stopp för A-traktorer och eldningsförbud ger upphov till.

Mot den bakgrunden var den strikta implementeringen av avfallsdirektivet extra dåligt tajmat. Därför vore det bra om även etablerade partier nu fångar upp debatten om regeltolkningar som retar gallfeber på folk. EU förtjänar bättre än övernitiskhet.

ANNONS