Maria Haldesten: Bråk i Halland om ansvaret för kampen mot invasiva arter

Drabbade markägare vänder sig mot Länsstyrelsens hot om hårdare tag. Striden visar att bekämpning är en resursfråga.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Invasiva arter kan bli ett hot mot trafiken. Så lyder veckans varning från Trafikverket, som fått kämpa mot växer som kan skapa rejäl oreda när de sprider sig till banvallar. Parksliden - som har brett ut sig i Halland är ett exempel.

Verket tvingas även ägna stora resurser åt att bekämpa de ihärdiga lupinerna, som tränger undan traditionella ängsblommor som brukar växa i vägrenen. Det samma kan sägas om Varbergs och Falkenbergs kommun.

Bortsett från att invasiva växter är extremt svårbekämpade - har priset för att stoppa spridning på sistone skapat konflikt i Halland. Markägare som drabbats av den gula skunkkallans spridning, protesterar mot att Länsstyrelsen har aviserat hårdare tag mot markägare som inte sköter bekämpningen.

ANNONS

Nyligen kallade Länsstyrelsen till möte – men endast ett fåtal markägare dök upp, berättar Tv4.

Drabbade markägare anser i sin tur att de inte ska lastas för ett problem som de inte har skapat. Att det borde vara de som "förorenat" marken som bör betala – exempelvis företag som importerat växten hit. Det är en etablerad princip på miljöområdet.

Ansvariga på Länsstyrelsen säger sig förstå inställningen. Men påtalar att det finns en lagstadgad skyldighet för markägare att agera. Konflikten i Halland visar dock på att en krock mellan principer och lag - och på ett problem som kan växa sig större om frågan inte ges större dignitet.

En bidragande orsak till problemet är förstås att de statliga bidragen inte räcker. Förra våren väckte nedskärningar berättigad debatt - vilket tvingade regeringen att tänka om i samband med höstbudgeten. Men satsningarna för att bevara värdefull natur behöver blir betydligt större.

Visserligen gör ideella krafter i Halland stora insatser både vad gäller inventering av flora och fauna, vilket HN berättar om på webben på torsdagen.

Dessutom bidrar ideella krafter även till bekämpningsinsatser – exempelvis vid vattendrag. Under året har exempelvis elever från Munkagårdsgymnasiet deltagit i ett bekämpningsprojekt tillsammans med Sportfiskarna.

ANNONS

Mer behöver dock göras. På alla nivåer. Det inkluderar enskilda fastighetsägare - som inte alltid är medvetna om hur de ska hantera exempelvis jättebalsamin, lupiner eller parkslide på sina tomter. Det kan leda till att växtavfall slängs på fel ställe.

På Vivabs hemsida förtydligas att känsligt växtavfall skall lämnas i genomskinliga påsar i en särskild container med märkningen "invasiv art". Det är viktigt att den informationen verkligen når ut.

Vill vi värna vår biologiska mångfald får ingen rycka på axlarna. Kampen kräver medvetenhet, krafttag – och tillräckliga resurser.

ANNONS