Oppositionen Sandra Johansson (M), Anneli Andelén (C)
Oppositionen Sandra Johansson (M), Anneli Andelén (C) Bild: Håkan Johansson

Katarina Erlingson: Bättre kan ni, Andelén och Johansson

Det är inte lätt att som politiska företrädare vara i opposition. Man ska vara kritisk mot majoriteten men samtidigt konstruktiv. Att skriva motioner är ett sätt att vara konstruktiv, men det gäller att hitta rätt ämne.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Utmaningsrätt. Det handlar den senaste motionen från Moderaterna och Centerpartiet i Falkenberg om. Utmaningsrätt, vad då? Det undrar säkert många, för dels är ordet mer eller mindre obegripligt, dels har det fungerat dåligt på de ställen där det har införts.

Utmaningsrätt infördes under Fredrik Reinfeldts första regering 2006. Den ger möjlighet för privata företag att utmana kommunen (eller regionen) och säga att företaget kan utföra en tjänst bättre och billigare än vad kommunen kan. Kommunen kan då starta en upphandlingsprocess eller bestämma sig för att sälja verksamheten, beroende på vad det är. Det är frivilligt för kommunen att införa utmaningsrätt, så bara där har vi det första motståndet.

ANNONS

Motionen från M och C i Falkenberg känns som ett spel för att hålla de egna partikamraterna på gott humör. För Sandra Johansson och Anneli Andelén kan väl inte på allvar tro att det S-ledda Framtid Falkenberg kommer att omfamna förslaget? Tanken med utmaningsrätt var god när den kom för 17 år sedan, men det är få kommuner som infört den och ännu färre som fått utmanare från näringslivet.

Trots att den styrande grupperingen Framtid Falkenberg består av två borgerliga partier, L och KD, är typiskt borgerliga profilfrågor inte det som dessa små partier prioriterar. De väljer hellre mindre viktiga frågor, såsom p-skiva och liknande, som är lätta att kommunicera. De har också lagt sig platt för det stora socialdemokratiska partiet under Per Svenssons ledning.

I stället för att öka valfriheten för brukare i Falkenberg har denna minskat. LSS-boenden kommer att vara i kommunal regi från och med maj 2024. Den dagliga verksamheten som drivits av Bräcke diakoni blir inom kort också kommunal.

Att kräva utmaningsrätt är heller ingen kioskvältare om man vill locka väljare. Det är ett pedagogiskt problem att förklara varför förslaget är bra. Som opposition måste man vara bättre på att nå människor med frågor som berör dem i deras vardag. Om kommunens tjänster utförs av privata företag eller av kommunen själv är tyvärr oväsentligt för de flesta människor. Huvudsaken för dem är att verksamheten fungerar.

ANNONS

Moderaterna och Centerpartiet i Falkenberg får ta sig en rejäl funderare över vilka frågor som kan väcka intresse hos allmänheten. Utmaningsrätt, hur bra den än är, är knappast den fråga som lockar väljare. Valfrihet är utmärkt, men den måste presenteras på ett begripligt sätt för att få genomslag. För falkenbergarnas skull måste oppositionen bli vassare.

ANNONS