Maria Haldesten: Är solceller alltför främmande för Falkenberg?

Solpaneler i en trädgårdsslänt, där grannar svårligen kan störas, borde anses vara lika rimligt som en friggebod.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Inkonsekvent. Det är det vänligaste omdöme man kan ge Falkenbergs solcellshantering. Kommunen som å ena sidan har lovat vara en del av den "gröna revolutionen", har samtidigt satt stopp för tämligen rimliga satsningar på solceller. Det fick en ännu husägare erfara, efter att ha fått tummen ner för sin idé om att sätta solpaneler i en slänt vid sitt hus.

– Skulle alla ha solpaneler istället för staket runt sina trädgårdar så skulle det se lite märkligt och konstigt ut, förklarade Yvonne Nilsson (S), ordförande i bygglovsnämnden.

Sättet att spjärna emot känns tyvärr igen. För ett par år sedan var det husägare i ett område med röda tegeltak som fick nobben för att färgen på solpanelerna skulle störa enhetligheten. En energismart lösning ansågs alltså förvanska ett kvarter, trots att förändringar av det aktuella slaget borde välkomnas som en rimlig och klimatsmart uppgradering.

ANNONS

Det som bygglovsnämndens ordförande avfärdar som "främmande" kan i framtiden bli ett självklart alternativ till buskar eller trädäck. Om man förmår se bortom hörnet vill säga.

Både Centerpartiet och Moderaterna var därför positiva till förslaget, inte minst som Falkenberg har som mål att jobba för hållbarhet.

"När dumheten paras med fegheten blir det inte mycket till utveckling i en kommun", kommenterade halländske riksdagsledamoten Christofer Bergenblock nyheten om nämndmajoritetens svårbegripliga besked.

Att få placera solpaneler på marken i en trädgårdsslänt, där grannar svårligen kan störas, borde anses vara en lika rimlig åtgärd som att sätta upp ett Attefallshus i sin trädgård. Många villaägare har också föredragit sådana lösningar. Men regelverket är tyvärr lite krångligt – på vissa håll och i vissa kommuner är installationen inte enbart en privatsak. Och då krävs alltså politiker som förmår uppmuntra klimatsmarta alternativ. …

Samtidigt finns det förstås platser där intresset för solceller kan krocka med intresset att värna jordbruksmark. Det har Varberg Energi fått erfara.

I grannkommunen har byggnadsnämnden har gått på tvärs mot tjänstemännen och gett avslag för en planerad solcellspark vid en gård i Tvååker. Nyligen svarade Varberg Energi med att överklaga till Länsstyrelsen, som tidigare ställt sig positiv till projektet.

ANNONS

Förhoppningsvis kan överklagan bidra till att bringa klarhet i frågan om var, i anslutning till gårdar, som det trots allt kan anses vara rimligt att sätta upp solceller. Verkligt värdefull jordbruksmark finns goda skäl att värna om i en tid när självförsörjningsgraden bör öka. Men om den vilande marken inte är bästa odlingsplatsen bör en icke-permanent lösning, vilket en solcellspark faktiskt är, kunna godkännas.

ANNONS