Allvarliga funderingar i en allvarlig stund

Vi kommer att bekämpa effekten av inbromsningen av sänkta miljöanslag.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Att ägna hela sina dagar åt politik är nytt för mig. Och arbetssättet hittills denna mandatperiod är helt nytt även för de som suttit i riksdagen i många år. Den process som följt efter valet har varit svår att förhålla sig till. Fortfarande har vi ingen regering, men vi har en budget. En budgetmotion från M och KD, som med stöd av SD röstades igenom i riksdagen. Alltså inte den väl genomarbetade budgetpropositionen som tagits fram enligt överenskomna principer mellan partierna för hur en övergångsbudget ska tas fram. Med avsikten att ge utrymme för den politik som blir vald att sitta vid rodret att också bestämma vart vi ska och ge våra myndigheter ute i landet en tydlighet i så god tid som möjligt för att de ska kunna planera sin verksamhet för det kommande året.

ANNONS

För en fungerande demokrati krävs en transparent, överenskommen spelplan, som följs av inblandade parter. Vi människor har olika åsikter i många frågor, det ska vi ha, det är demokratins stora utvecklingspotential. Men för att det ska vara just en utvecklingspotential och inte ett hot mot själva demokratin är det mycket viktigt att vi, som representerar svenska folket, följer de överenskommelser och regler som finns.

Vi har varit i ett ingenmansland vad gäller hur riksdagen ska hantera övergångsregering och övergångsbudgetpropositionen. Så vi skapar den praxisen nu.

Att vi vid detta första tillfälle, när en regeringsbildning drar ut på tiden, inte kan enas om en ordnad process för hur demokratin ska kunna fungera även i utmanande tider är oroande och en demokratisk förlust.

Ideologiskt är det också en förlust. Den tagna budgeten innebär stora ingrepp i Sveriges miljö- och klimatpolitik. Många viktiga satsningar som genomförts de senaste åren stryks eller skärs ned och den positiva utvecklingen med kraftigt ökade satsningar på miljö vänds nu till en neddragning på 2 miljarder. Naturvårdsverket får en 40 % minskad budget på klimat och miljöområdet att arbeta med för att bara nämna en av de stora nedskärningarna. Budgeten innebär med bred marginal den största sänkningen av miljöanslagen någonsin när den jämförs med övergångsregeringens budget för 2019. Skillnaden är ändå större jämfört med den budget för 2019 som regeringen lade. Uppgifter från Riksdagens utredningstjänst visar att M- och KD-budgeten innebär en sänkning på området med 26 %.

ANNONS

Det kommer självklart att märkas med så stora neddragningar på dessa för vår framtid allra viktigaste frågor. Vi kommer naturligtvis att fortsätta och kämpa ännu hårdare för att effekten av inbromsningen, i en tid när vi borde gasa på, ska bli så liten som möjligt. Det är enda vägen fram! Det blir tydligt för mig att det bara finns ett Miljöparti.

ANNONS