Agera hårdare och snabbare mot vanskötsel av djur

När djurplågeri kan pågå länge, fungerar inte kontrollsystemet. Bra att LRF tar initiativ till skärpning.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

Ledare 21/1. Utmärglade, smutsiga och skadade kor – bilderna från bondgården i Hälsingland är smärtsamma att se. Därför har Uppdrag Gransknings reportage väckt berättigad ilska – bland tittare i allmänhet, men också bland alla djurälskande bönder.

Att djurens lidande avslöjas ligger förstås i allas intressen. Därför blir det märkligt när LRF Västra Sverige väljer att (via sociala medier) lyfta fram synpunkter från en mjölkbonde som klagar på SVT:s kritik mot Arla och vill slå ifrån sig genom att vägra titta på programmet? Det är sämsta sortens krishantering – även för den som tyvärr känner att djurplågarens agerande gör att fler bönder oförskyllt misstänkliggörs.

ANNONS

Tack och lov har LRF centralt en mogen och seriös attityd.

– Nu tar vi ett initiativ att tillsammans med alla centrala aktörer inom branschen undersöka hur vi tidigare ska kunna fånga upp eventuella fall där djur missköts. Det är viktigt att snabbt sätta in åtgärder i sådana fall. Enskilda företagare behöver snabb hjälp så att djur inte drabbas, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Det har han förstås rätt i. Och det är bra att LRF har omsorgsgrupper för att bistå medlemmar som hamnar i kris.

Ingen livskris i världen ursäktar dock att man utsätter barn eller djur för svält och annat lidande. Den som begår brott mot de djurskyddslagar vi har måste ställas till svars. Tyvärr tycks anmälningar bli liggande för länge.

Uppdrag Gransknings reportage visar att samhällets kontrollsystem inte alltid fungerar tillräckligt väl. Trots att Länsstyrelsen tagit emot väldigt många anmälningar, undersökt och kommit med förelägganden har misskötseln kunnat fortgå. Det är beklämmande.

Och Arla borde i sin tur förstå vikten av att sköta sin leveran- törskontroll på ett omsorgsfullt sätt. När så inte sker riskerar, vilket visar sig nu, oskyldiga bönder få en släng av kritik för ett haveri de inte har minsta del av.

På sajten ”Bonden i skolan” upplyses barn om att våra halländska korna mjölkar mer än alla andra kor i Sverige. Det finns förstås skäl till det – som att korna mår bra och sköts om av bönder som verkligen älskar sina kor och sitt arbete. Här i Halland finns en rad fina besöksgårdar som gärna visar upp sina verksamhet.

Lika stolta som vi kan vara över alla de fantastiska bönder som ser till att vi har sunt producerat mat att sätta på bordet, lika förbannade har vi dock skäl att vara på de rötägg som allvarligt missköter sin verksamhet.

ANNONS

Uppdrag Gransknings varumärke bygger på skarpa avslöjanden. Om ditt varumärke bygger på god djurhållning: skjut inte på den som bär bud om vanvård, ”skjut” på den som plågar sina djur.

Välmående kor - precis som det skall vara och är på de flesta håll.

ANNONS