För den som vill flytta hem och bygga hus på föräldrarnas mark kan en uttorkad bäck sätta stopp, skriver insändarskribenten.
För den som vill flytta hem och bygga hus på föräldrarnas mark kan en uttorkad bäck sätta stopp, skriver insändarskribenten. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Lättat strandskydd kan gynna hemvändare

Kan gälla även en uttorkad bäck

ANNONS
LocationHalland|

Svar till "Strandskyddet är hotat av privatekonomiska intressen"

Glöm inte att ta med aspekten att lättnaden i strandskyddet kan ju gynna t ex ett vuxet barn som vill flytta hem till landsbygden och bilda familj på föräldrarnas mark, eller omvänt, föräldrar vill flytta till mindre och vill bygga litet hus nära barn och barnbarn. Det finns exempel på att strandskyddet även gäller en "sen länge uttorkad bäck".

På landsbygden vill man gynna inflyttning och välkomna alla, så att skolor, affärer, verksamheter kan blomstra. Med pandemin och förändringarna som den fört med sig med hemarbete, fiber och vikten av att träna blir det enklare att kunna bo utanför stan. Många i vårt samhälle har en önskan om att flytta ut från stan, men ofta blir det svårt med tillstånd, regler etc. Kommuner och regioner gynnar och uppmuntrar inte direkt utflyttning till landsbygden. Det är synd för alla är vi olika och trivs i olika miljöer.

ANNONS

För egen del tror jag att alla, hela samhället, tjänar på att individen enkelt kan bestämma själv var den vill bo. Bostad och miljö är en av grunderna till folks mående. Får de inte bestämma och man hindras eller det blir krångligt och svårt, även förväntan från myndigheter dvs man vill göra "rätt", kan det vara en orsak till psykisk ohälsa, sjukskrivningar osv. Marknaden för tomter och bostäder på landsbygden är begränsad och min uppfattning hittills är att det finns ett sug, en önskan och en nyfikenhet från många att bo på landet, men det blir ett stort steg att ta, särskilt när myndigheterna och de folkvalda inte förespråkar, förenklar och tillmötesgår de strömningarna och önskemålen från allmänheten som finns. Hjälp till så att det blir "fint" och status att bo på landet och värna naturen och välbefinnandet. Budskapet är att lätta på strandskyddet till väl valda sjöar och se över vattendrag (bäckar) så att de inte är uttorkade sen länge och att vara tillmötesgående till det folk vill ha.

Jag vill också värna om allemansrätten och landsbygden

ANNONS