Kriget är skoningslöst

Det är viktigt att vi är nära våra barn.

ANNONS

Putin, som lider av storhetsvansinne och förföljelsemani, skyr inga medel i försöket att krossa det ukrainska folket och demokratin. Det är alltid civilbefolkningen som drabbas hårdast.

Kriget är skoningslöst. Kvinnor, barn och åldringar tar sin tillflykt till källarutrymmen för att undkomma beskjutning och raketanfall.

På sjukhusen kämpar sjukvårdspersonalen för att rädda liv.

De lider brist på i stort sett allt och tvingas operera under mycket svåra och primitiva förhållanden. Bilder som kallas ut från sjukhuset I Mariupol visar läkare som tar sig fram i mörker med hjälp av ljuset från mobiltelefoner. De lider brist på smärtstillande medel, medicin och rent vatten.

ANNONS

Det ukrainska folket visar prov på hög moral och en enorm offervilja i sitt försök att försvara demokratin. Putin är en känslokall förtryckare av demokratin som blir alltmer isolerad gentemot omvärlden. Putin skrämmer och hotar hela tiden med den mängd kärnvapen som han har tillgång till. Han är livsfarlig för allt levande. Det enda sättet att få slut på kriget är att få bort Putin från makten. Putin bryter mot krigslagarna. Han använder sig av klusterbomber mot civilbefolkningen och slår sönder Ukrainas infrastruktur, skolor och sjukhus vilket strider mot folkrätten och människors fri och rättigheter.

Det är viktigt att vi är nära våra barn och skapar förutsättningar för våra barn att I en trygg miljö ställa frågor om kriget.

Per Sjövall

ordf. för Rädda Barnen i Falkenberg.

ANNONS