Linnea Sandahl, Nicklas Attefjord. Bilder från MIljöpartiet.
Linnea Sandahl, Nicklas Attefjord. Bilder från MIljöpartiet.

Klimatkrisen är ett hot mot hälsan

Vi måste sänka våra nationella utsläpp och rusta vårt samhälle för konsekvenserna som redan är ett faktum menar miljöpartiets Nicklas Attefjord och Linnea Sandahl.

ANNONS
LocationVarberg|

Vi vet att det är möjligt att ställa om vår värld för att minska våra utsläpp och stoppa klimatkrisen, genom en helomställning av industrin, samhället och hur vi lever och konsumerar idag. Men klimatkrisen rör inte bara framtiden – konsekvenserna är redan här.

Sista dagarna i juni drabbades Kanada av rekordvärme på temperaturer över 49 grader, och hittills har hundratals dödsfall rapporterats kopplade till värmeböljan. Men även i Europa har det varit extremt varmt. I Serbien och Nordmakedonien har temperaturen nått över 35 grader Celsius.

Så sent som 2018 hade även Sverige en värmebölja med för våra breddgrader väldigt höga temperaturer. Vi vet med säkerhet att extremväder kommer att bli vanligare, och att vården och omsorgen behöver rustas för att bättre klara av att hantera en varmare värld.

ANNONS

Den pandemi vi nu är i slutet av visar med tydlighet att vårt samhälle inte är så robust som vi kanske trott. På samma sätt som vi behöver rusta samhället för nya pandemier så kommer vi att behöva rusta samhället för extrema temperaturer.

Ett förändrat klimat med högre temperaturer kommer liksom pandemin att främst drabba de sköra grupperna. Vi vet att äldre drabbas hårt av värmeböljor, men det gäller även människor med hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom, njursjukdom, psykisk sjukdom och demenssjukdom. Även för spädbarn och små barn är extrem värme svårt eftersom de inte har fått igång sin förmåga att svettas.

Studier visar att dödligheten bland dessa grupper ökar med 10 procent när temperaturen når 26 grader tre dygn i följd. Vid 30 grader tre dygn i rad ökar den med ytterligare 10 procent.

Stigande temperaturer kommer också påverka belastningen på vården inte minst IVA-vården, under sommarperioden då personalsituationen redan är ansträngd.

Sommaren 2018 ställdes många operationer in på grund av extrem värme och luftfuktighet. Många regioner har nu vidtagit åtgärder och säkrat upp med fjärrkyla, mobila kylaggregat, elförsörjning och rutiner för hantering av värmekänsliga läkemedel vid hög temperatur.

Vi måste sänka våra nationella utsläpp samt fortsätta vara en ambitiös internationell aktör för att få ner den samlade globala utsläppen. Samtidigt måste vi rusta vårt samhälle för konsekvenserna som redan är ett faktum, till exempel inom vården, för att klar en allt varmare värld.

ANNONS

Nicklas Attefjord, riksdagsledamot i socialutskottet (MP)

Linnea Sandahl (MP), Varberg

ANNONS