Ingen av variationerna i jordens läge i banan runt solen kan förklara de snabba förändringar av vårt klimat som vi nu erfar.
Ingen av variationerna i jordens läge i banan runt solen kan förklara de snabba förändringar av vårt klimat som vi nu erfar. Bild: TT

Jordens lutning förklarar inte klimatförändringar

Framförallt koldioxidutsläpp som ligger bakom.

ANNONS
LocationHalland|

Svar

Solen står högre och Sommaren går fortare

I några insändare har vi den senaste månaden kunnat läsa om att sommaren kommer tidigare och att växtligheten påverkas. En av dem ("Sommaren går fortare” HN 10/6) är inne på rätt tanke, att koldioxiden vi släpper ut påverkar.

Faktum är att sedan industriella revolutionens inledning på 1700-talet så har vi människor nu snart ökat på koldioxidnivån i atmosfären med 50% till nu ca 415 ppm. Enligt isborrkärnor från Antarktis har koldioxidnivån under de senaste 800 000 åren pendlat mellan ca180 och 280 ppm. Eftersom koldioxid är en växthusgas så ger dess högre atmosfärshalt oss nu en ökad växthuseffekt som gör att vår planet gradvis värms mer och mer. Detta påverkar då våra årstider samt vårt klimat.

ANNONS

I en annan insändare ("Solen står högre” HN 29/6) som också konstaterar ändringar i växtligheten är skribenten inne på att solhöjden ändrats under de senaste 20 åren. Detta stämmer i och för sig men har ytterligt marginell betydelse i det korta tidsperspektivet (några decennier eller hundratals år). Det förhåller sig så att lutningen på vår jordaxel inte är konstant. Den pendlar mellan ca 22 grader och 24,5 grader och det tar ca 41 000 år för en cykel och alltså över 20 000 år mellan ändlägena. Detta innebär att på till exempel 20 år ändrar sig lutningen lite drygt 2/1000 av en grad vilket är oerhört lite och omöjligt att se med enkla observationer som insändarskribenten påstår. Nu är vi dessutom inne i den delen av cykeln där lutningen minskar vilket betyder att solen står lägre för varje år just på sommaren.

Under mycket långa tidsspann på tiotusentals år spelar den varierande jordaxellutningen roll. Det är dessutom så att jordens banform runt solen varierar från elliptisk till cirkulär. Den periodiciteten ligger på cirka 100 000 år.

Så slutligen; ingen av variationerna i jordens läge i banan runt solen kan förklara de snabba förändringar av vårt klimat som vi nu erfar. Dessa förändringar beror på de gigantiska växthusgasutsläppen, framför allt koldioxid som ger en global uppvärmning.

ANNONS

Glenn Wahle

ANNONS