Diskussionen om Arbetsförmedlingens roll, uppdrag och styrning av myndigheten har lyst med sin frånvaro de senaste åren, skriver debattörerna.
Diskussionen om Arbetsförmedlingens roll, uppdrag och styrning av myndigheten har lyst med sin frånvaro de senaste åren, skriver debattörerna. Bild: Simon Rehnström/SvD/TT

Inte bara kronprinsen som försvann i december

Trots sitt viktiga uppdrag har Arbetsförmedlingen under lång tid fungerat mycket dåligt, skriver Marie Axtelius och Catharina Bildt Grape, Företagarna.

ANNONS
LocationHalland|

Julen med sina många traditioner är nu förbi ännu en gång, och den som tittat på den senaste julkalendern som gått på SVT har kunnat följa en spännande och välproducerad berättelse om kronprinsen som försvann. Samma dag som julkalendern hade premiär, den 1 december, gick även en lång och segdragen reform i mål. Efter många turer, både i det forna januariavtalet och i riksdagens budgetomröstningar, avslutades Arbetsförmedlingens stora interna reformarbete. På temat försvinna kan konstateras det inte bara kronprinsen som försvunnit utan att diskussionen om Arbetsförmedlingens roll, uppdrag och styrning av myndigheten har lyst med sin frånvaro de senaste åren. Det är oroväckande. Ekvationen går inte ihop – samtidigt som många människor står utanför arbetsmarknaden är många företag i stort behov av arbetskraft.

ANNONS

I 2022 års upplaga av Småföretagsbarometern uppgav företagen att svårigheter att hitta lämplig personal är det största hindret mot att växa. Då de flesta nya jobb i ekonomin skapas i små och medelstora företag är bristande kompetenstillgång ett hinder för dem att kunna avhjälpa Sveriges höga arbetslöshet och betydande utanförskapsproblem.

Arbetsförmedlingen har en central roll vad gäller möjligheter för den som är arbetslös att komma i arbete men också för företag som letar kompetens att hitta rätt person att anställa.

Trots sitt viktiga uppdrag har Arbetsförmedlingen under lång tid fungerat mycket dåligt, reformen har inte lyckats ändrat detta. Risken är stor att inte ens tomten skulle få jobb som paketutdelare. Företagen ger lågt betyg till Arbetsförmedlingen gällande service och bemötande, och hamnade på näst sista plats när Företagarnas medlemmar får ranka myndigheter. I en studie från 2021 anger fler än sju av tio företagare att de inte skulle använda AF om de skulle anställa.

Företagarnas önskelista inom det arbetsmarknadspolitiska området handlar om att:

- Regeringen måste fokusera på tydligare styrning och resultat hos Arbetsförmedlingen.

- Arbetsförmedlingens huvudsakliga ansvarsområde måste vara myndighetsutövning kopplat till arbetsmarknadspolitik.

- Arbetsförmedlingens arbete med upphandling måste professionaliseras och effektiviseras.

- Kommuner ska inte tillåtas leverera tjänster eller upphandlas som aktörer för statlig arbetsmarknadspolitik.

ANNONS

Med en ny regering i Rosenbad och ett nytt år är Företagarnas förhoppning att fler företag ska hitta kompetens och fler människor få ett arbete att gå till på dagarna. Det vore en fin försenad julklapp för företagen, individen och samhället.

Marie Axtelius

regionchef, Företagarna Halland

Catharina Bildt Grape

expert migration, integration och arbetsmarknadsfrågor

ANNONS