Hur mycket kan vissa politiker slira på sanningen?

Vi kan inte låta bli att fråga oss hur slutförvaret hade hanterats med Moderaterna vid makten.

ANNONS
LocationHalland||

Svar

på ”Per Bolund måste sluta förhala slutförvaret

Debattinlägget som tre moderater skrev i Hallands Nyheter kring kärnavfallet stämmer till eftertanke. Där fanns faktafel, personliga påhopp men också saker som vem som helst skulle beskriva som rena osanningar. Var går gränsen mellan osanningar och faktafel och hur mycket kan vissa politiker tillåta sig att slira på sanningen?

Här nedan deras ”åsikter”, i kursiv stil. Bedöm själva.

Först skriver Moderaterna ”Regeringen har haft frågan på sitt bord sedan 1973”. Regeringen har haft frågan på sitt bord sedan 2018. Dessförinnan har Mark- och miljödomstolen och även Strålsäkerhetsmyndigheten haft frågan på sitt bord.

ANNONS

För det andra skriver de “Det enda som saknas är regeringsbeslutet som Bolund vill skjuta upp på obestämd framtid.” En fråga av så stor vikt, med påverkan över flera generationer kräver mycket noggrann och seriös analys. I dag finns inte alla handlingar på bordet som lagen kräver ska finnas där. Det saknas fortfarande ett Esbo-samråd med Polen och Tyskland och därtill att regeringen ska hinna granska Strålsäkerhetsmyndighetens senaste rapport kring bentonitleran som kom den 11 mars 2021.

Moderaterna fortsätter med “Kärnkraften står för nästan 40 procent av den svenska elproduktionen.” Enligt SCB svarade kärnkraften för 29,7% av elproduktionen under 2020. De går vidare med “utan regeringsbeslut kommer Sveriges kärnkraftverk att stoppas.” Ärendet som nu ligger på bordet är en sammanslagen ansökan om slutförvar och mellanlager, som är två väldigt olika saker. Med delad ansökan, en för slutförvaret och en för mellanlagret, hade processen varit enklare. Att hantera en ansökan om att tillåta mer utbränt kärnbränsle i mellanlagret är en betydligt enklare process då det är en redan befintlig verksamhet. Att hantera en ansökan om slutförvaret som ska hålla tätt i 100 000 år är en omfattande process som regeringen ännu inte har tillräcklig information om.

Vissa driver på att ansökningarna ska hanteras tillsammans, men det går att dela på den. För även om beslut fattas i dag så som ansökan ligger så kommer beslutet med all sannolikhet att överklagas. Och med överklaganden i flera olika instanser går åren. Det vet Moderaterna.

ANNONS

Enligt lag är regeringen skyldig att följa de regler som gäller för handläggningen av förvaltningsärenden, att agera domstol helt enkelt. Detta är alltså inte en politisk fråga. Regeringen sköter sitt jobb emedan skribenterna verkar föredra att smutskasta, sprida faktafel, osanningar eller slira på sanningen.

Till sist skriver de ”Sverige förtjänar en regering som har förmåga att fatta beslut i ett kritiskt läge”. Vi håller med och som tur är har vi just det idag! Vi kan inte låta bli att fråga oss hur slutförvaret hade hanterats med Moderaterna vid makten. Att fatta beslut om hur radioaktivt avfall ska förvaras för att vara läckagefritt i 100 000 år är ett beslut som kan bli ödesdigert om inte alla mått och steg av försiktighet vidtas. Här krävs vetenskaplig grund och alla fakta på bordet.

Elisabeth Falkhaven (MP)

riksdagsledamot, Försvarsutskottet

Jan Riise (MP)

ordf. MP Halland

Maria Losman (MP)

gruppledare MP, Region Halland

Stefan Edlund (MP)

Varberg

ANNONS