Hela projektet med höghastighetståg är ett luftslott. Kostnadsberäkningen är en uppskattning och bygger inte på projekteringar.
Hela projektet med höghastighetståg är ett luftslott. Kostnadsberäkningen är en uppskattning och bygger inte på projekteringar. Bild: STR

Höghastighetståg är ett luftslott

Man vet inte vilka svårigheter som finns och vad dessa kostar.

ANNONS
LocationHalland|

Om och om igen får vi höra att de planerade höghastighetstågen ”bara” kostar 230 miljarder. Att siffran hela tiden upprepas av anhängarna beror givetvis på att man vill få det till att de som är kritiska säger nej till något fantastiskt för en liten peng. Men hela projektet är ett luftslott. Kostnadsberäkningen är en uppskattning och bygger inte på projekteringar. Man vet helt enkelt inte vilka svårigheter som finns och vad dessa kostar.

Första sträckan för höghastighetståg är den så kallade ostlänken. 16 mil mellan Järna och Linköping. Budgeten har skenat och siffror ligger nu för att bygga den kring 64 miljarder. Men då är inte till exempel kostnaden för hur tåget ska angöra Linköping klart. Efter omfattande protester ska nu Trafikverket börja om från början och titta på nya lösningar. Kanske tunnel är lösningen? Kostnad? Ingen vet.

ANNONS

Man kan också jämföra med brittiska HS2. Ett nät av höghastighetsbanor som är menat att gå från London till Glasgow via Birmingham och Manchester och med avstickare till bland annat Leeds. Projektet har kantats av flerdubblade kostnadsökningar i takt med att man projekterar delar. Det är också stora protester mot de miljöförstöringar många längs tänkt sträcka anser den nya banan innebär.

Om vi ser på kostnaden för Ostlänken och brittiska HS2 så går det snabbt att inse att 230 miljarder är just ett luftslott. Sannolikt ligger de planerade sträckorna i Sverige på en kostnad mellan 500-700 miljarder. Och de som mest utnyttjar järnvägen, pendlarna, berörs inte av höghastighetståg.

I Halland behöver vi fyra spår mellan Kungsbacka och Göteborg. Mötesspår på Markarydsbanan. En upprustad Viskadalsbana, nytänkande och satsning på HNJ-banan. För att trafiken ska fungera fullt ut behövs det dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg.

Vi behöver nya stambanor. Till exempel mellan Göteborg och Oslo. Vi behöver satsningar som kan öka pendlandet till arbete och utbildning. Men vi behöver inte höghastighetståg som kommer sluka hela budgeten för järnvägssatsningar under lång tid, och som inte löser dagens problem.

Tommy Rydfeldt (L)

Gruppledare Region Halland och

ledamot i Hallandstrafikens styrelse

ANNONS