Det är hög tid att vi lämnar den omoderna debatten om kärnkraft som den dominerande energikällan, skriver Henrik Oretorp (C), Kjell Helgesson (C) och Mari-Louise Wernersson (C).
Det är hög tid att vi lämnar den omoderna debatten om kärnkraft som den dominerande energikällan, skriver Henrik Oretorp (C), Kjell Helgesson (C) och Mari-Louise Wernersson (C).

Halland bör ta täten för grön omställning

Halland har potentialen att bli helt självförsörjande på förnybar energi.

ANNONS

Det är hög tid att vi lämnar den omoderna debatten om kärnkraft som den dominerande energikällan. Det är en gammalmodig debatt om en energikälla som sedan länge spelat ut sin roll. Vi måste på allvar blicka framåt mot ny och förnybar teknik när det gäller vår energiförsörjning.

För att kunna blicka framåt behöver vi också finna nya sätt att påskynda och förenkla omställningen av energikällor, inte minst gäller detta för hushållen. Därför har Centerpartiet, tillsammans med regeringen, avsatt 200 extra miljoner för ett så kallat ”grönt avdrag”. Avdraget fungerar precis som ROT-avdraget och ger privatpersoner möjligheten till skatteavdrag direkt på fakturan. Avdraget riktar sig till de hushåll som vill installera solceller eller skapa lagringsmöjligheter för sin gröna energi.

ANNONS

Halland har potentialen att bli helt självförsörjande på förnybar energi. Det borde ses som oklokt att inte utnyttja denna potential och vi vill att det arbetet påbörjas nu. Genom Centerpartiets förslag, ser vi att Region Halland i samarbete med privata och kommunala aktörer kan leda klimatomställningen, inte bara i Halland, utan även i Sverige.

Centerpartiet i Halland har, i sitt delbetänkande om energi och bränsle för programmet ”Halland- Sveriges grönaste tillväxtregion”, slagit fast att Region Halland bland annat bör inrätta ett särskilt investeringsstöd till privathushåll. Investeringsstödet skall gå att söka om man vill installera nya solceller på sin bostad. Ett sådant regionalt investeringsstöd kan med fördel komplettera det statliga ”gröna avdraget” och därmed markant påskynda omställningen för Halland till att bli Sveriges grönaste tillväxtregion.

Henrik Oretorp (C)

ordförande Centerpartiet Halland

Mari-Louise Wernersson (C)

vice ordförande Centerpartiet Halland

Kjell Helgesson (C)

vice ordförande Centerpartiet Halland

ANNONS