Jag vidhåller att det borde utredas vad som krävs för att återstarta R1 och eller R2, skriver Cecilia Rönn (L).
Jag vidhåller att det borde utredas vad som krävs för att återstarta R1 och eller R2, skriver Cecilia Rönn (L).

Haldesten beskyller mig för lögner när hennes kunskap och argument tryter

Jag är politiker för att göra skillnad, fatta beslut på fakta och för att utmana till nytänkande.

ANNONS
LocationHalland||

Svar

på ledaren ”Varken bussturné eller brasor löser krisen”

Jag vidhåller att det borde utredas vad som krävs för att återstarta R1 och eller R2. Att Ringhals vd säger att det är omöjligt är helt logiskt, med dagens lagstiftning. Men riksdagen kan ändra lagar.

Att komponenter är nedmonterade och rengjorda vet jag om. Det jag vill är att Strålsäkerhetsmyndigheten svarar på vad som skulle krävas för att Ringhals skulle få tillstånd att återstarta den ena eller båda reaktorerna.

Haldesten menar att jag ”glömmer” säga att uran bryts i Ryssland. Uran bryts även i stabila demokratier som Kanada och Australien. Importen av uran från Ryssland stoppades när kriget bröt ut.

ANNONS

Sist så säger Haldesten att det vore för dyrt att ta reaktorerna i drift. Hon påstår att problemet är kapaciteten att föra över el från norr till söder.

Flaskhalsintäkterna ser ut att bli ca 60 miljarder kronor i år. Det visar vad det kostar samhället att elsystemet i södra Sverige har försvagats så kraftigt att kontinentens elpriser har spridit sig upp till Dalälven. Om det så skulle kosta ett par miljarder att få igång reaktorerna igen så vore det en ickefråga i sammanhanget. Samhällets kostnad för att reaktorerna inte är i drift är enorma. Dels behövs elen, dels skulle de stärka systemet så att mer el kunde föras över från norr.

Jag får ge Haldesten ett rätt. En utredning av återstart kommer inte lösa elkrisen denna vinter. Möjligen nästa vinter. Men vi ser ut att gå mot en lång rad svåra vintrar om vi inte får planerbar elproduktion på plats.

Liberalerna har begärt att näringsutskottet ska kalla in Strålsäkerhetsmyndigheten för att redogöra för vad som krävs för återstart och att kalla Svenska kraftnät för att redogöra för vad en återstart skulle innebära för kraftsystemet.

Jag är politiker för att göra skillnad, fatta beslut på fakta och för att utmana till nytänkande. Det är inte acceptabelt att vi i södra Sverige ska behöva betala över 10 kr/kWh vilket är troligt i vinter. Haldesten borde veta bättre än att kalla mig lögnare och populist. Hon är välkommen att ringa mig nästa gång om hon vill veta hur jag landat i mina ställningstaganden.

ANNONS

Cecilia Rönn (L)

toppkandidat riksdagen

Svar

från Maria Haldesten:

Att ljuga redan i sin första mening inger inget vidare förtroende för vare sig kandidatur eller energipolitik. Ändå är det vad Cecilia Rönn (L) gör. Ringhals vd Björn Linde är väldig tydlig med att det en omstart inte blir bra. I en filmad intervju i Dagens Industri utesluter han detta.

Utöver väldigt mycket resurser skulle det även krävas kompetens som i dag saknas. Och det tar betydligt längre en mandatperiod att åtgärda det problemet. Det som är görbart är att öka effekten på Forsmark 1 och 3.

Att Cecilia Rönn kallar återstart av reaktorer för ”nytänkande” är närmast skrattretande. Och ett gott skratt kan ju förvisso vara värt ett samtal. I övrigt får politiker vänja sig vid att bli kritiserade för de utspel de gör.

Det inkluderar Liberalernas positiva inställning till uranbrytning i Sverige. Men Cecilia Rönn är säkert beredd att svara på telefonsamtal från oroliga väljare som befarar att deras bakgård hotas av miljöfarlig verksamhet.

Maria Haldesten

politisk redaktör

LÄS MER:Varken bussturné eller brasor löser krisen

ANNONS