Grönskan bidrar bland annat till att öka den biologiska mångfalden och gynna pollineringen i våra trädgårdar, skriver insändarskribenten.
Grönskan bidrar bland annat till att öka den biologiska mångfalden och gynna pollineringen i våra trädgårdar, skriver insändarskribenten. Bild: Karl-Josef Hildenbrand

Grönska behövs i staden

Strävan i en ekokommun borde väl vara att öka grönskan och skapa gröna korridorer i den alltmer förtätade staden?

ANNONS
LocationVarberg|

Svar

på ”Träden är viktiga för miljön”

Håller helt med upprörd miljövän (13/4), som ifrågasätter den brutala upprensningen av buskar/mindre träd längs Äckregårdsvägen, liksom längs gång-/cykelvägen ovan Tors Gränd. Strävan i en ekokommun borde väl vara att öka grönskan och skapa gröna korridorer i den alltmer förtätade staden?

Grönskan bidrar till att:

– Sänka temperaturen i ett allt varmare klimat.

– Effektivt rena och filtrera luftföroreningar bland annat avgaser i en värld där allt fler människor dör i förtid av hjärt- och lungsjukdomar.

– Fördröja avrinningen vid kraftiga regn med eventuella översvämningar genom ”tvättsvampseffekten”.

– Öka den biologiska mångfalden och gynna pollineringen i våra trädgårdar.

ANNONS

Saknas denna kunskap hos ansvariga? Eller måste de anställda hållas med sysselsättning?

Förväntar mig ett svar från ansvarig förvaltning!

Lars O Hellsborn

Naturskyddsföreningen

LÄS MER:Träden är viktiga för miljön!

ANNONS