Glommens hamn
Glommens hamn Bild: Edith Camilla Svensson

Glommen – ett fiskeläge i förändring

Om delar av hamnen säljs ut till en privat aktör, kan detta vara slutet för fiskenäringen i Glommen menar skribenten.

ANNONS
LocationGlommen|

Apropå:

Yrkesfiskarna i Glommen larmar: ”Vi har inte blivit rådfrågade överhuvudtaget”

Att förändra näringsverksamheten i Glommens hamn är såklart en svår fråga och kräver både kunskap och eftertanke. Falkenbergs kommun har visat på stor oaktsamhet i det här ärendet när de fattat beslut om hur Glommens hamn ska användas och hur befintlig fiskenäring fungerar utan att prata med de inblandade parterna. Fiskenäringen är fortfarande aktiv, trots det har yrkesfiskarna i Glommen inte blivit tillfrågade om hur planerna kommer att förändra deras arbetsplats och deras syn på saken. De har givit sitt utlåtande i samrådet för detaljplanen, men då detaljplanen inte är klar, och ramavtalet med Magnus Månsson Fastighets AB har föregått detaljplanearbetet, har deras talan inte blivit hörd i tid.

ANNONS

Om delar av hamnen säljs ut till en privat aktör, kan detta vara slutet för fiskenäringen i Glommen.

Som förslaget ser ut idag kommer ett hotell att byggas nära kajkanten vilket kommer att omöjliggöra fiskenäringen i Glommens hamn, då deras arbetsyta delvis försvinner. Fiskenäringen kan stundtals vara bullrig och avger otrevlig lukt, vilket såklart inte skulle gynna en hotellverksamhet.

Glommens hamn har under många år genomgått en förändring då fiskenäringen har minskat, trots det är det viktigt att notera att fisket fortfarande lever i Glommens hamn. Under en längre tid har vi Glommabor försökt att få till en ny detaljplan som ska främja både den befintliga fiskenäringen men också en utveckling av Glommens hamn. Just nu är ett förslag till detaljplan ute på samråd, det finns många åsikter från invånarna i samhället som tyder på att det liggande detaljplaneförslaget behöver arbetas om - tillsammans med Glommaborna. Att i det skedet ge ett ramavtal till en privat aktör som innebär att man säljer ut hamnen för verksamhet – som än så länge bara tillåts i ett liggande förslag - och som motsätter sig all möjlighet för yrkesfiskarna i Glommen att livnära sig på fisket, är beklämmande. Det liknar närmast diktatorsfasoner som man inte trodde en kommun ägnade sig åt.

ANNONS

Göthe Johansson

ANNONS