Ringhals 3 och 4 sett från Bua
Ringhals 3 och 4 sett från Bua Bild: Annika Karlbom

Framförhållning om energisystemet behövs

Behov av fler kraftledningar från norr till söder har framförts i många år. Ännu är detta inte nöjaktigt löst.

ANNONS
LocationVarberg||

Att Ringhals 1 och 2 stängdes ses av många berodde på kärnkraftsskatten. Denna infördes väl för att det inte skulle bli för billigt med kärnkraft. När man beslutade att stänga det första nämndes den som orsak. När sen skatten togs bort kunde man för skams skull inte ändra sig. Sen hade ytterligare krav införts.

Egentligen är detta inte så intressant. Man frågar sig vilken långsiktig planering branschen och myndigheter haft. Mycket tyder på att man först för ett fåtal år sen började tänka framåt. Miljötänket har dock varit på tapeten länge. Minns Tyst Vår av Rachel Carson som kom 1962 redan. Även andra var tidigt ute.

ANNONS

Behov av fler kraftledningar från norr till söder har framförts i många år. Ännu är detta inte nöjaktigt löst. Nu kommer ju energin producerad i norr att behövas där för alla nya industrier. Då tarvas det ju produktion i söder.

Behovet av väderoberoende energiproduktion för att stötta vind- och solenergi med stabil grundenergi blev ju ännu sämre tillgodosett när de aktuella kärnkraftverken stängdes.

Lagring av energi har väl kommit en bit på väg. Alla dessa åtgärder kostar pengar som ju vi konsumenter betalar. De tar också lång tid.

Hade det inte varit värt att kosta på de nedlagda verken det som behövdes för att vi skulle få andrum tills nämnda problem lösts. Med dagens elpris hade man kanske dessutom fått betalt för de åtgärderna.

Problemen med avfall hade inte blivit större. De har man redan.

Tänker man bygga mindre verk ska man förstås sikta på den nya typen, under utveckling, som till dels kan nyttja nu förbrukat bränsle. Vi är dock inte där än.

Frågvis

ANNONS