Förnybar och säker el utan kärnkraft

Att bygga ny kärnkraft är vanskligt på många vis menar debattörerna.

ANNONS
LocationVarberg|

För Centerpartiet är både hållbarhet och långsiktighet viktiga principer. Därför arbetar vi för en energisektor baserad på förnybara energikällor, så som sol, vind och vatten, och för långsiktiga spelregler. Vi tror det är viktigt med en stabil politik byggt på tydliga principer, särskilt inom ett så viktigt område som elförsörjningen. Denna stabilitet är nu inte lika viktig hos en del av våra politiska kollegor.

Överenskommelsen i Riksdagen om energipolitiken försvagades när M och KD valde att lämna. Då Hallandsmoderaterna nu i strid med sund företagsekonomi och synnerligen relevanta praktiska invändningar från Ringhalschefen, förespråkar en återstart av Ringhals 1 blev partiets nya linje ännu besynnerligare. Nu tycks det som att Socialdemokratin är på väg åt samma håll, då tre riksdagsledamöter, Hoff, Heikkinen-Breitholtz och Dibrani, vill låta bygga en helt ny reaktor.

ANNONS

Att bygga ny kärnkraft är vanskligt såväl tekniskt som ekonomiskt. Vore det lönsamt hade säkerligen Vattenfall redan kommit in med en ansökan om det. Elproducenterna och en majoritet i Sveriges Riksdag satsar hellre på förnybart. Målet är att öka mängden förnybar el med 18 TWh till 2030.

Ringhals och Väröhalvön kommer vara centrum för vår energiförsörjning under lång tid framöver. Där kommer fortsatt produceras el från de båda återstående reaktorerna Ringhals 3 och 4, sedan R1 och R2 stängts ner efter sammanlagt 75 års drifttid, medan Södra producerar med biomassa 1,6 TWh årligen. Detta vill Centerpartiet ta tillvara och utveckla i den gröna omställning som nu pågår.

Vattenkraften är vår äldsta och största resurs, med en kapacitet som överstiger industrins behov med hela 30 procent. Det är också den energikälla som kan regleras enklast. Vindkraften har ännu på länge inte nått sin fulla kapacitet, men redan 2023 kommer den att stå för 30 procent av elanvändningen i vårt land. Inom den havsbaserade vindkraften förväntas en 25-faldig ökning inom EU fram till 2050, vilket skulle ge ofattbara 1200 TWh per år. Efterfrågan på solceller har formligen exploderat sedan anläggningarna blivit mer överkomliga för gemene man, både ekonomiskt och tekniskt.

Elen som produceras med dessa källor behöver distribueras och lagras så att topparna utjämnas och att den når fram till de platser där den ska förbrukas. Arbetet med att investera i - och bygga ut kraftledningar pågår för fullt. Har en omorientering skett inom socialdemokratin i synen på kärnkraft så bör det meddelas oss som står fast vid energiöverenskommelsen. Annars kan de ju lyssna till företagen som överväger olika alternativ och redan kommit till slutsatsen att ny kärnkraft är både dyr, tidskrävande och tekniskt komplicerat att bygga. Dessutom är den inte förnybar.

ANNONS

Den tiden är förbi när politiker genom politiska beslut bestämmer vad som lönar sig eller inte, även om tre socialdemokrater och lika många moderater i Halland inte gett upp de illusionerna.

Ola Johansson (C)

riksdagsledamot

Helene Andersson (C)

regionråd

Christofer Bergenblock (C)

kommunalråd i Varberg

Henrik Oretorp (C)

distriktsordförande

Mari-Louise Wernersson (C)

vice distriktsordförande

ANNONS