Nästan 40 procent av de som har kol röker fortfarande enligt kvalitetsregistret Luftvägsregistret. Samtidigt erbjuder sjukvården allt för sällan hjälp till rökavvänjning enligt Socialstyrelsens senaste utvärdering av kolvården.
Nästan 40 procent av de som har kol röker fortfarande enligt kvalitetsregistret Luftvägsregistret. Samtidigt erbjuder sjukvården allt för sällan hjälp till rökavvänjning enligt Socialstyrelsens senaste utvärdering av kolvården. Bild: Magnus Andersson/TT

Fler kolpatienter måste erbjudas rökavvänjning

En av våra vanligaste folksjukdomar.

ANNONS
LocationHalland|

Den 20 november är världskoldagen. Då riktar vi i Riksförbundet HjärtLung uppmärksamheten mot alla som lever med lungsjukdomen kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Kol är en av våra vanligaste folksjukdomar. Runt om i Sverige lever 500 000-700 000 personer med sjukdomen, samtidigt som bara cirka en femtedel vet om att de har kol.

Att leva med kol innebär ett liv med andningssvårigheter, infektioner och andnöd redan vid liten ansträngning. Det påverkar livskvaliteten i stor utsträckning. I en undersökning av Riksförbundet HjärtLungs medlemmar med kol ansåg hälften att det är ett stort problem att kol begränsar vardagslivet. Lika många tycker att det är ett problem att det inte finns tillräckligt stor kunskap om kol i samhället.

ANNONS

Andningssvårigheterna kan leda till försämringsperioder där sjukdomen eskalerar och allt för ofta sluta med ett akut sjukhusbesök. Varje år dör närmare 3 000 personer i Sverige på grund av kol, nästan tio gånger fler än i trafiken.

Förutom andningsbesvär och sociala begränsningar innebär livet med kol också en stor del skamkänslor för allt för många. Den vanligaste anledningen till kol är rökning, vilket leder till att många klandrar sig själva och hellre lider i tystnad än att söka hjälp. Samtidigt finns också en betydande andel människor med kol som aldrig rökt i hela sitt liv.

Nästan 40 procent av de som har kol röker fortfarande enligt kvalitetsregistret Luftvägsregistret. Samtidigt erbjuder sjukvården allt för sällan hjälp till rökavvänjning enligt Socialstyrelsens senaste utvärdering av kolvården. Detta trots att det är den viktigaste åtgärden i behandlingen. Det måste förändras samtidigt som stigmat kring kol måste bort. Vi måste se till att människor med kol känner att de kan få den hjälp de behöver, precis som alla andra.

Vi som patientförening vill vara en del av lösningen och inge hopp. Att träffa andra i samma situation kan vara ett stort stöd. Kol går inte att bota, men med livsstilsförändringar, fysisk aktivitet och framförallt rökstopp går det att bromsa utvecklingen och leva ett bra liv.

ANNONS

Styrelsen Föreningen Varberg HjärtLung

ANNONS