Centerpartiet har länge varit starkt kritiska till rådande lagstiftning kring strandskyddet och det paragrafrytteri som tillämpas på många länsstyrelser, skriver debattörerna.
Centerpartiet har länge varit starkt kritiska till rådande lagstiftning kring strandskyddet och det paragrafrytteri som tillämpas på många länsstyrelser, skriver debattörerna. Bild: CHRISTINE OLSSON / TT

Fler bostäder och mindre strandskydd

Fel det när ett bostadsområde stoppas på grund av närheten till en bäck.

ANNONS
LocationHalland|

Länsstyrelsen i Hallands beslut om att stoppa en planerad nybyggnation i Tvååker med hänvisning till strandskyddet visar återigen hur absurda dessa regler är, men också hur illa det kan gå när de ska tillämpas.

Så sent som i maj 2020 antog kommunfullmäktige i Varberg Fördjupad översiktsplan för Tvååker med planering av nya verksamhetsområden, gång- och cykelvägar, grönområden, kommunal service och inte minst nya bostäder. Eftersom Tvååker är omgivet av produktiv jordbruksmark var vi ifrån centerpartiets sida noga med att påpeka vikten av att i möjligaste mån undvika byggnation på åkermarken. Detta är något som även borde bevakas av länsstyrelsen, men tyvärr prioriterar man strandskydd framför åkermark.

ANNONS

Eftersom efterfrågan på lägenheter är stor i Tvååker har Varbergs Bostads AB gått fram med ett förslag om att bygga ett nytt bostadsområde med 18 lägenheter i slutet av Samuels väg, strax norr om Sandabäcken. För den som bor i Tvååker är detta inget konstigt utan en helt naturlig utveckling. Dessutom har området varit detaljplanelagt för bostäder sedan lång tid.

Denna utveckling försöker nu länsstyrelsen stoppa genom att upphäva den strandskyddsdispens som beviljats av byggnadsnämnden i Varberg. Det mest absurda är att detaljplanen tidigare godkänts av länsstyrelsen, men uppenbarligen satts ur spel genom att samma länsstyrelse senare beslutat om strandskyddsrestriktioner för området. Därigenom riskerar hela projektet att gå om intet och i värsta fall går Tvååker därmed miste om 18 efterlängtade hyreslägenheter. Bostadsbolaget kommer dock att överklaga länsstyrelsens beslut, så sista ordet är inte sagt ännu.

Centerpartiet har länge varit starkt kritiska till rådande lagstiftning kring strandskyddet och det paragrafrytteri som tillämpas på många länsstyrelser. Fallet i Tvååker är ett utmärkt exempel på hur fel det kan bli när ett bostadsområde stoppas på grund av närheten till en bäck som redan idag passerar ett stort antal fastigheter i samhället. Dessutom bygger området vidare på befintligt samhälle utan att ta värdefull åkermark i anspråk.

ANNONS

Inom ramen för Januariavtalet har Centerpartiet drivit igenom en utredning av strandskyddslagstiftningen, vilken startade strax innan jul. I avtalet sägs att lagstiftningen ”behöver göras om i grunden genom en ökad differentiering” och i utredningen ska man nu titta på hur strandskyddet kan förändras för att inte längre motverka byggnation och utveckling på landsbygden.

Situationen i Tvååker visar med all önskvärd tydlighet på det stora behovet av att göra om den nuvarande strandskyddslagstiftningen. Landsbygden behöver nämligen fler bostäder och mindre strandskydd för en fortsatt positiv utveckling.

Christofer Bergenblock (C)

kommunalråd i Varberg

Christian Persson (C)

ordf. Byggnadsnämnden i Varberg

Stefan Stenberg (C)

ordf. Varbergs Bostads AB

ANNONS