Redan i början av detaljplanearbetet hade vi synpunkter på hotellets placering samt parkeringslösningen, skriver Andreas Havasi (SD).
Redan i början av detaljplanearbetet hade vi synpunkter på hotellets placering samt parkeringslösningen, skriver Andreas Havasi (SD). Bild: Annika Karlbom

Fel att överklaga Västerportdomen

Den rätta vägen för Västerport och Varberg.

ANNONS
LocationVarberg||

Majoriteten på det extrainsatta kommunstyrelsemötet gällande överklagan av detaljplan för Västerport etapp 1, röstade som vi alla vet för att överklaga domen. Vi i Sverigedemokraterna gjorde en annan bedömning, nämligen att vi inte ville överklaga.

Redan i början av detaljplanearbetet hade vi synpunkter på hotellets placering samt parkeringslösningen. Då man så snabbt som möjligt ville komma igång med byggnationen kunde man inte, som vi förespråkade, lägga hotellet i etapp 2 eller 3. Detta då både hotellet och parkeringshuset skulle agera bullervall åt järnvägsspåret enligt nuvarande dragning, ovan mark. Det problemet har man inte längre då järnvägstunneln är färdig och i drift 2024 och en ny detaljplan tar över två år att genomföra.

ANNONS

Samtidigt som man skulle kunna göra om detaljplanen till det bättre bör man även lyssna till Mark- och miljödomstolens synpunkter och med det i beaktande är byggnationen snabbare igång än att vänta in en överklagan som, med allt att döma, inte går igenom.

Nej, gör om och gör rätt! Det är den rätta vägen för Västerport och Varberg!

Andreas Havasi (SD)

ANNONS