Under alla århundraden fram till vår tid har de oföddas liv skyddats av lagen, skriver insändarskribenten.
Under alla århundraden fram till vår tid har de oföddas liv skyddats av lagen, skriver insändarskribenten. Bild: Charlie Riedel

En gravid kvinna har minst en kropp till i sig

Abort är ingen mänsklig rättighet.

ANNONS
LocationHalland|

Svar

på ledaren ”Kyrkfostret i Gällared är en varning från dåtiden

Till försvar för abort upprepar Maria Haldesten det slitna argumentet att kvinnan har rätt till sin kropp (14/1). Ja, naturligtvis har hon det. Men en gravid kvinna har (minst) en kropp till i sig. En mänsklig individ i sitt första stadium, med hela sitt DNA. Redan 1989 slog en statlig utredning fast att det rör sig om två skyddsvärda individer (SOU 1989:51). Om fostret inte vore en egen individ, skulle barnet inte ha någon far. För ingen kan väl vara far till en del av kvinnans kropp?

ANNONS

Maria Haldesten talar om "aborträtt". Ja, svensk lag tillåter sedan några decennier abort. Men det är ingen mänsklig rättighet. Det finns ingen internationellt erkänd rätt till abort – däremot rätt till liv. Nationella lagar kan ändras, vilket just Haldesten fruktar ska ske i USA. Där kan snart Högsta domstolen komma att ändra på den nuvarande liberala abortlagstiftningen.

Fosterfördrivning och utsättande av spädbarn förbjöds i Sverige när landet kristnades för ca tusen år sedan. Under alla århundraden fram till vår tid har de oföddas liv skyddats av lagen. Nu har hedendomen kommit tillbaka. I framtiden kommer sannolikt vår tids abortpolitik att betraktas som lika barbarisk som vi nu tycker tvångssteriliseringarna under 1900-talet var.

Jan Sture Neuman

Svar

från ledarredaktionen.

Att beskriva majoriteten av våra folkvalda i riksdagen som hedningar är ett pikant sätt att argumentera. Men det faller på sin egen orimlighet eftersom svenska kyrkan, sedan abortlagen kom 1975, har varit tydlig med följande åsikt: ”Det ska vara möjligt att göra lagliga och säkra aborter eftersom kvinnor ibland blir gravida utan att de egentligen vill det.”

Att likna abort med att dräpa spädbarn är populärt bland abortmotståndare. Men den liknelsen stämmer inte överens med sanningen.

Att värna rätten till säkra, tillgängliga aborter är att rädda liv.

ANNONS

Maria Haldesten

Politisk redaktör

ANNONS