Av klimatskäl bör vi öka vår fossilfria elproduktion kraftigt, kanske fördubbla den de närmsta 25 åren. Men om det enbart ska ske med vind- och solenergi kollapsar vårt energisystem, skriver insändarskribenten.
Av klimatskäl bör vi öka vår fossilfria elproduktion kraftigt, kanske fördubbla den de närmsta 25 åren. Men om det enbart ska ske med vind- och solenergi kollapsar vårt energisystem, skriver insändarskribenten. Bild: Johan Nilsson/TT

Dubbelt så många vindkraftverk ger lika lite energi när det inte blåser

Ett typiskt exempel på ”greenwashing”.

ANNONS
LocationHalland||

Rubriken rättad 220112 08.50

År efter år får vi läsa att Sverige har ett elöverskott och att den som kritiserar den politik som lägger ned kärnkraft för en ensidig satsning på vindkraft är offer för mytbildning. Skenande elpriser och företag som tvekar att investera är ingen myt. Det händer nu, i Sverige och bland orsakerna finns besluten att avveckla planerbar elproduktion. Av klimatskäl bör vi öka vår fossilfria elproduktion kraftigt, kanske fördubbla den de närmsta 25 åren. Men om det enbart ska ske med vind- och solenergi kollapsar vårt energisystem. Dubbelt så många vindkraftverk ger lika lite energi när det inte blåser. För övrigt är den överdrivna vurmen för vindkraft ett typiskt exempel på så kallad ”greenwashing”. Till alla de miljönackdelar som kan räknas upp tillkommer nu skogsskövling i Amazonas. I tidningarna El Pais och The Economist kan man läsa hur skogarna hos ursprungsbefolkningar skövlas i jakten på balsaträ. De enorma hundra m långa turbinbladen hos vindkraftverken tillverkas nämligen av balsaträ innanför lager av kol- och glasfiber. Till ett vindkraftverk krävs 150 kubikmeter trä. Som en tidning skriver: ”grön” energi hos oss, skövling i Amazonas.

ANNONS

Miljövän

ANNONS