Varje graviditet har föregåtts av en helt medveten handling där både mannen och kvinnan är helt på det klara med riskerna, skriver insändarskribenten.
Varje graviditet har föregåtts av en helt medveten handling där både mannen och kvinnan är helt på det klara med riskerna, skriver insändarskribenten. Bild: Gorm Kallestad

Det ofödda barnets rätt till liv

Är vi inte längre komna i Sverige idag 2022?

ANNONS
LocationHalland||

Svar

på ”Rätten till abort handlar om rätten till liv”

Kommentar till Moderatkvinnorna som värnar aborträtten i HN den 2 juli. Det är samma argumentation som abortförespråkare brukar använda som jag här vill bemöta på några punkter. Kvinnans rätt till sin kropp: här glömmer ni att den gravida kvinnan i sin kropp bär en annans kropp – det ofödda barnets. Har inte det barnet rätt till sin kropp och rätt till sitt liv?

Risken med illegala aborter: Jo, det är sant att en abort i mörka källarlokaler inte är lämplig av medicinska skäl. Men oavsett om platsen är där eller i en fullt utrustad abortklinik så är slutmålet detsamma – att avliva det oönskade barnet.

ANNONS

Ni resonerar som om en oönskad graviditet är en sjukdom ungefär som cancer (som drabbar slumpvis) där samhället är skyldigt att ”behandla” den sjuka kvinnan. Men varje graviditet har föregåtts av en helt medveten handling där både mannen och kvinnan är helt på det klara med riskerna. Dags att förespråka avhållsamhet, kanske? I vart fall ska väl det ofödda barnet inte behöva förlora sitt nystartade liv pga detta?

I Nazityskland sorterades oönskade individer bort och det är vad som sker i varje abort. Oavsett anledning till en oönskad graviditet så måste frågan ställas – är det en rimlig lösning att ta livet av ett ofött barn? Är vi inte längre komna i Sverige idag 2022?

Tänk på barnen

(Rättad version 8/7 2022. Signaturen har ändrats då den tidigare kunde blandas ihop med en organisation)

LÄS MER:Rätten till abort handlar om rätten till liv

ANNONS