Parkeringshusen i centrum har gott om parkeringsplatser.
Parkeringshusen i centrum har gott om parkeringsplatser. Bild: Annika Karlbom

Det finns attraktiv och gratis parkering i centrum

Över 1 000 p-platser.

ANNONS
LocationVarberg||

I kommunen arbetar vi för att skapa bättre möjligheter att åka buss och cykla till centrum på olika sätt. Ett exempel är att vi behåller kollektivtrafiken i centrum under hela byggtiden av tunneln genom flytten av bussterminalen till kvarteret mittemot stationen. Vi arbetar utifrån den politiskt beslutade trafikstrategin, som innebär att vi behöver prioritera det hållbara resandet. Samtidigt som vi förbättrar möjligheterna för gång-, cykel- och kollektivtrafik har vi fortsatt god tillgång till attraktiva parkeringsplatser som dessutom är gratis i hela centrum. Det finns till exempel gott om plats i parkeringshusen, som har över 1 000 parkeringsplatser.

Förra året var beläggningen i genomsnitt 60-70 procent i våra parkeringshus. I Briggen, Lorensberg och Kanngjutaren finns det möjlighet att parkera i 10 timmar för den som ska stanna över dagen. Efter synpunkter från er som har verksamhet i centrum kommer vi att förtydliga skyltningen till p-husen.

ANNONS

Vi värnar handeln i centrum genom att på olika sätt skapa förutsättningar för en levande stadskärna. Ombyggnationen av Norrgatan är ett exempel på hur vi skapat en trevlig stadsmiljö samtidigt som bilen fortfarande kommer fram.

På Kyrkogatan togs några parkeringsplatser bort när två busslinjer skulle börja trafikera gatan till följd av förberedande arbeten på Västra Vallgatan inför tunnelbygget. Det finns fortfarande några parkeringsplatser och lastplatser kvar på Kyrkogatan. På de mindre gatorna finns också lastplatser för de som behöver lasta tyngre varor.

Vi hoppas på hjälp från er som verksamheter i centrum att marknadsföra parkeringshusen. Från p-husen är det bara någon minuts promenad till torget. Minskad söktrafik till parkeringsplatserna på de mindre gatorna skapar en trevligare miljö för varbergare och besökare att strosa omkring i vår fina stadskärna. Vi välkomnar era synpunkter så att vi tillsammans kan hjälpas åt att få en fortsatt attraktiv stadskärna under byggtiden som väntar.

Henrik Petzäll

förvaltningschef, hamn- och gatuförvaltningen

Martin Andersson

näringslivsdirektör, kommunstyrelsens förvaltning

ANNONS