Det fattas en stark regering som kan försvara miljön

Miljöpartiet är ensamma om att våga profilera sig på miljö.

ANNONS

Insändare

Svar

på ”Nej till Miljöpartiets klimatpolitik

Först och främst fick väl klimatet ett onödigt ingrepp för länge sedan när Moderaterna borrade i Arktis. Men detta har ju din generation knappast någon del i. Annars är Miljöpartiet ensamma om att våga profilera sig och stå upp för naturen med allt vad det innebär. Ingen annan har haft det stora modet. De har verkligen gjort sin del med råge trots sina låga procent. Dessutom är MP de enda som har fattat att miljön i realiteten inkluderar en cirkulär ekonomi.

Linjär ekonomi fungerar inte med miljöarbetet. Man kan inte arbeta både för och emot naturen samtidigt. Men Miljöpartiet har inte orkat få fram sina mål riktigt.

ANNONS

Minskning av utsläppen från industrin, i luft och vatten vore nästan högprioriterat förutsatt att ekonomin blir cirkulär. Elcykeln i stället för utsläpp från bil, flygskatt från flyget, skatt på plast för att minska denna och alternativ el är också viktiga? Produkterna måste från början vara tillverkade för att lätt kunna sorteras och återanvändas. Sen är det politiskt ansvarslöst med både export och import av avfall (sopor). Varje land behöver ta hand om sina egna sopor.

Kärnkraften behöver regeringen minska successivt och på sikt ersätta med förnybara energikällor: Solenergi, vindkraft, vattenkraft, biobränslen, geotermisk energi, geoenergi. Detta måste alltså hela samhället anpassa sig efter.

Konjunkturinstitutet är linjärt och inte intresserat av en renare miljö som ju inverkar negativt på köp-säljkraften. Det fattas en stark regering som vågar ha som målsättning att vara miljöns försvarare, att motivera begränsad produktion och konsumtion. Innan dess fortsätter ju det linjära och en linje tar ju så småningom slut. Om vi nu inte bara ska tänka på oss själva.

Inger Elmquist

Håsten, Varberg

ANNONS