Till salu. Mäklararvodena sjunker, som en följd av hård konkurrens.
Till salu. Mäklararvodena sjunker, som en följd av hård konkurrens. Bild: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Det är inte mäklarna som har fått bostadspriserna att skena

Prisökningen beror på andra faktorer.

ANNONS
LocationHalland||

Svar

på "Bostadsmarknaden som spårade ur" (16/9).

Signaturen ”Hyresrätt” tar upp ett viktigt ämne, nämligen den historiskt långa period av stigande priser på den svenska bostadsmarknaden. De allra flesta bedömare är överens om att denna utveckling inte varit långsiktigt sund. Idag ser vi dock på de allra flesta håll en stabil och mer försiktig prisutveckling. Skribenten tycks däremot inte helt klar över vad som drivit denna prisutveckling. Vi behöver en grundlig diskussion om reformer på svensk bostadsmarknad och hur tryggheten för bostadskonsumenterna kan öka. En sådan diskussion måste grundas i fakta. Påståendet att mäklararvodena ökar är felaktigt. Arvodena sjunker, som en följd av hård konkurrens. Det genomsnittliga antalet bostadsaffärer per år är i dag ungefär på samma nivå som för 20 år sedan. Samtidigt har antalet fastighetsmäklare mer än dubblerats på denna tid. Följden blir ökad konkurrens och sjunkande arvoden. Faktum är att Sverige i en global jämförelse har en av de allra mest innehållsrika och prisvärda fastighetsmäklartjänsterna.

ANNONS

Skribenten tycks också mena att det är mäklarna, eller rentav bostadsannonserna, som fått priserna att skena. Så är det naturligtvis inte. Prisökningen är framför allt en konsekvens av låga räntor, stigande disponibla inkomster samt hög sysselsättning under lång tid. Vidare menar skribenten att priserna skulle sjunka om fler sålde på egen hand. Hur det skulle gå till förklaras inte. Att sälja på egen hand är tvärtom förenat med stora risker. I dag görs över 90 procent av alla bostadsaffärer med hjälp av mäklare. Ett tecken så gott som något på att bostadskonsumenterna uppskattar den service och trygghet som fastighetsmäklarna erbjuder.

Björn Wellhagen

vd Mäklarsamfundet

ANNONS