företagen får ökad flexibilitet samtidigt som anställningsskyddet för dem som i dag har otrygga anställningar stärks, skriver Eva Nordmark (S) och Adnan Dibrani (S).
företagen får ökad flexibilitet samtidigt som anställningsskyddet för dem som i dag har otrygga anställningar stärks, skriver Eva Nordmark (S) och Adnan Dibrani (S). Bild: Chris Maluszynski / Svd / TT

Den största reformen på svensk arbetsmarknad i modern tid

Vi ska ta sats ur krisen för att bygga vårt samhälle starkare och då måste vi sätta jobben först, skriver Eva Nordmark (S) och Adnan Dibrani (S).

ANNONS
LocationHalland|

Alla som jobbar ska kunna få stöd att ställa om, vidareutbilda sig eller utvecklas under ett helt arbetsliv. Coronakrisen har prövat vårt land på många sätt. Arbetslösheten har ökat. Nu är det dags att blicka framåt. Vi ska ta sats ur krisen för att bygga vårt samhälle starkare och då måste vi sätta jobben först. Där genomför vi nu den största arbetsmarknadsreformen i modern tid.

Allt fler jobb kräver utbildning eller kompetensutveckling. Men möjligheten till utbildning i arbetslivet är mycket ojämnt fördelat. De som har störst behov av stöd är oftast de som har sämst möjligheter. Kvinnor och personer som saknar en fast anställning får i mycket mindre utsträckning kompetensutveckling i arbetslivet.

ANNONS

Tillsammans med parterna på svensk arbetsmarknad tar den socialdemokratiskt ledda regeringen nu nästa steg för att utveckla den svenska modellen. Alla anställda i Sverige kommer att antingen genom sitt kollektivavtal eller med stöd från staten få möjlighet att vidareutbilda sig inom sitt yrke eller utbilda sig till ett nytt jobb. Är din anställning på väg att ta slut eller är du arbetslös kommer du kunna få bättre stöd att ställa om och hitta ett nytt arbete.

Ett nytt studiestöd införs i syfte att stärka arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. Det blir mycket enklare för dig som är mitt i arbetslivet att vidareutbilda dig eller ställa om med hjälp av ett studiestöd kommer motsvara 80 procent av lönen. Jobbar du till exempel idag som vårdbiträde på ett äldreboende och vill vidareutbilda dig så kommer du kunna läsa till undersköterska med en mycket bättre ekonomisk trygghet under studietiden.

Fack och arbetsgivare har också förhandlat och kommit överens om hur arbetsrätten ska reformeras. Det innebär att företagen får ökad flexibilitet samtidigt som anställningsskyddet för dem som idag har otrygga anställningar stärks. Nu är det slut på eviga visstidsanställningar. Det ska inte längre gå att stapla vikariat, korttidskontrakt och allmänna visstidsanställningar på varandra och tiden till en tillsvidareanställning från visstid halveras. Vi sätter också stopp för arbetsgivarens möjlighet att ensidigt från en dag till en annan sänka arbetstiden, så kallad hyvling.

ANNONS

Vägvalet är tydligt. Vi socialdemokrater vill att Sverige ska fortsätta konkurrera med kompetens, trygghet och hög omställningsförmåga. Inte med låga löner.

Eva Nordmark (S)

arbetsmarknadsminister

Adnan Dibrani (S)

riksdagsledamot

ANNONS