Därför röstade vi för nedläggning av Höjden

Vänsterpartiets representant svarar på kritiken mot beslutet

ANNONS
LocationVarberg|

Svar

till Kram från ledsna väljaren

Som Vänsterpartiets representant i nämnden ska jag försöka ge min förklaring till hur vi kunde rösta ja till nedläggning av Apelvikshöjds restaurangen

Då frågan var uppe för beslut presenterade förvaltningen kostnaderna per portion (upp till 225 kr) samt det antal serverade luncher i snitt per dag (ca 34 st på Apelvikshöjd och ca 13 portioner på Storegården i Tvååker). Genom att upphöra med servering vid Apelvikshöjd och Storegården skulle ca två miljoner kronor sparas. Nämnden brottas med stora sparkrav.

I detta läge, ställt mot andra förslag om nedläggningar i verksamheter, accepterad jag förslaget.

ANNONS

Idag är jag inte lika övertygad om att mitt beslut var riktigt. Vi borde troligtvis begärt en konsekvensanalys före beslut. Jag har påverkats av de kritiska röster och besvikna Varbergsbor som skrivit insändare eller hört av sig och framfört sin åsikt. Men än mer övertygad är jag att Varbergs socialnämnd har en allt för snålt tilldelad budget.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om vilka ramar nämnderna har att bedriva verksamhet för. Socialnämnden har fått det allt svårare att utföra sitt uppdrag då behoven av sociala insatser ökar snabbare än vad det ekonomiska utrymmet gör.

Att den politiska ledningen då inte tar hänsyn till de ökade kostnader som följer med att Varbergs växer och behovet av sociala insatser ökar, utan förväntar sig att vi ska klara av att rätta oss efter allt mer knappa resurser, är inte rimligt. Nämnden brottas med årliga underskott, och villkoren från KF är att spara ännu mer.

Den mesta verksamhet som socialförvaltningen utför är lagstadgad. Det innebär att förvaltningen måste föreslå besparingar bland verksamheter som inte har ett lagkrav.

Jag skyller inte ifrån mig utan står för mitt beslut. Men ser inte hur socialnämnden ska kunna fullfölja sitt uppdrag om inte mer pengar skjuts till. Det finns inget mer inom socialnämndens verksamheter att spara på. Varbergs kommunkassa är inte skral, men pengarna behöver ut i de nämnder som har i uppdrag att medverka till ett socialt hållbart Varberg.

ANNONS

Marie Lindén

Ersättare i socialnämnden i Varberg

ANNONS