Christofer Bergenblock (C) och Lena Språng (C) vid konstverket ”Vattenbärare” i Brunnsparken i Varberg.
Christofer Bergenblock (C) och Lena Språng (C) vid konstverket ”Vattenbärare” i Brunnsparken i Varberg.

Dagens konst blir morgondagens kulturarv

Den är en del av det demokratiska samtalet.

ANNONS
LocationVarberg||

Centerpartiet säger tydligt nej till Sverigedemokraternas förslag om att styra innehållet i den offentliga konsten i Varberg! Att en sådan fråga över huvud taget diskuteras beror på en SD-motion som hanterades på kommunfullmäktige under tisdagen (18/5) och som därefter med kraft avslogs av församlingen.

Sverigedemokraternas syn på konst speglas tydligt i deras motion där de yrkar på att all ”utsmyckning ska vara av positiv snarare än provocerande slag, samt att fokus ska ligga på att lyfta fram det varbergska, halländska, svenska och europeiska arvet”. Deras förslag innehåller därmed två väldigt märkliga aspekter, dels att man politiskt vill gå in och styra konstens innehåll, dels att man tror sig veta vilken konst som är att betrakta som ”positiv”.

ANNONS

För oss i Centerpartiet är det självklart att konst måste få förekomma i alla former och att den gärna får väcka både positiva och negativa tankar eller känslor hos betraktaren. Konsten är en del av det demokratiska samtalet och i ett sådant samtal blir det väldigt märkligt om bara positiva tankar får förekomma.

Sverigedemokraterna skriver vidare i sin motion att konsten ska fokusera på ”kulturarv, framför samtidskultur”, men det SD uppenbarligen inte förstått är att det är dagens samtidskonst som blir morgondagens kulturarv. Kulturarvet är nämligen ingen beständigt, utan något ständigt föränderligt. Så har det alltid varit och kommer alltid att vara.

Det här är naturligtvis inget unikt för Sverigedemokraterna i Varberg eftersom vi sett liknande tendenser i andra delar av landet där deras partikollegor försökt styra vilka böcker som får köpas in på biblioteken, vilka flaggor som får hissas vid kommunala byggnader, vilken undervisning som får ske i klassrummen och – inte minst – vilken konst som får ges utrymme i det offentliga rummet. Sammantaget handlar förslagen alltid om att begränsa människors möjligheter och rättigheter genom att förbjuda eller motarbeta sådant som SD själva inte tycker om.

Ifrån Centerpartiets sida tar vi kraftigt avstånd ifrån Sverigedemokraternas försök att begränsa såväl konsten som det demokratiska samtalet. Konsten och kulturen mår bäst när den är fri och den ska definitivt inte tyglas av bakåtsträvande och kulturfientliga sverigedemokrater.

ANNONS

Christofer Bergenblock (C)

kommunalråd

Lena Språng (C)

ordf. Kultur- och fritidsnämnden

ANNONS