Uppdrag gransknings avslöjande om riksdagsledamöter och boendeersättning har upprört insändarskribenten.
Uppdrag gransknings avslöjande om riksdagsledamöter och boendeersättning har upprört insändarskribenten. Bild: Anders Wiklund/TT

Bristande vandel bland politiker?

De i Uppdrag granskning medverkande riksdagsledamöterna kunde vara ett lämpligt testobjekt

ANNONS
LocationHalland||

Den 2/11 kunde vi i tv-programmet Uppdrag granskning se hur ett antal av våra ”förtroendevalda” riksdagsledamöter under årtionden utnyttjat en bristande lagstiftning för att på olika sätt optimera sin, av staten betalda, boendeersättning !

Det borde väl vara så att dessa, av oss medborgare valda riksdagsledamöter, skulle vara ett moraliskt föredöme med en hög integritet.

De politiker som förekom i programmet verkade sakna båda dessa egenskaper!

Enligt ett nyuppväckt lagförslag, skall personer till och med kunna bli utvisade ur Sverige om de visat en ”bristande vandel”.

Det verkar, som jag förstått, saknas prejudicerande domar som visar vad som avses med med ”bristande vandel”. Kanske skulle de i Uppdrag granskning medverkande riksdagsledamöterna vara ett lämpligt testobjekt för att visa vad som menas med detta lagförslag?

ANNONS

Det talas ibland, tyvärr för alla dugliga politiker, om ett ökande politikerförakt.

Efter att ha tittat på ovan nämnda program, är det lätt att att dras med i detta förakt.

Detta borde för det svenska samhällets bästa föranleda politiker ur samtliga partier, med såväl fungerande moralisk kompass som integritet, att aktivt agera för att rensa ut de kollegor som genom sitt agerande underblåser detta förakt.

”Varje slösad skattekrona är en stöld från folket” citat Gustav Möller.

Desillusionerad skattebetalare

ANNONS