Kanske kan en gata i Varberg få namn av Svante Grände i framtiden?
Kanske kan en gata i Varberg få namn av Svante Grände i framtiden? Bild: Annika Karlbom

Bra förslag om Svante Grände

Ära den som äras bör!

ANNONS
LocationVarberg|

Svar

på ”Grände värd att hedra”

Bäste Lutz Kremer, tack för din insändare beträffande namnsättning av gator, rondeller och platser. Stadsbyggnadskontoret får relativt ofta in namnförslag ifrån medborgarna och dessa förslag samlas upp i en namnbank för att senare kunna komma till användning vid namnsättning på nya gatuadresser, rondeller eller platser i kommunen.

Jag håller fullständigt med dig i ditt resonemang beträffande Svante Grände och finner honom väl värd att hedra med sitt namn på en gata eller dylikt. Lägger in ditt förslag i stadsbyggnadskontorets namnbank inför kommande namngivningsprocesser. Jag kan även försäkra dig om att en persons politiska engagemang eller åsikter inte har någon som helst betydelse huruvida hon/han skulle komma att bli aktuell för ett gatunamn eller dylikt inom Varbergs kommun. Ära den som äras bör!

ANNONS

Peter Börjesson

ansvarig namnsättning, stadsbyggnadskontoret

LÄS MER:Grände värd att hedra

ANNONS