Den uppkomna situationen i Ukraina visar med all tydlighet att vi måste avrusta världens kärnvapenarsenal. Bilden från 21 mars i år visar svenska soldater vid en internationell militärövning i Norge där Nato- och partnerländer deltar..
Den uppkomna situationen i Ukraina visar med all tydlighet att vi måste avrusta världens kärnvapenarsenal. Bilden från 21 mars i år visar svenska soldater vid en internationell militärövning i Norge där Nato- och partnerländer deltar.. Bild: Anders Wiklund/ TT

Avstå medlemskap i Nato!

Så länge det finns kärnvapen finns det också en risk för att de används av misstag.

ANNONS

Ett medlemskap i Nato innebär att vi accepterar att kärnvapen får finnas och användas, om så bara för att hota en tänkt fiende. Så länge det finns kärnvapen finns det också en risk för att de används av misstag.

Kvinnor för Fred kräver att regeringen signerar FN-konventionen om globalt kärnvapenförbud.

Den uppkomna situationen i Ukraina visar med all tydlighet att vi måste avrusta världens kärnvapenarsenal. Icke spridningsavtalet (NPT) som antogs 1968 manar till nedrustning men har inte fått någon effekt. Då fanns det fem kärnvapenstater idag är det nio.

Kvinnor för fred vill alltid arbeta för fredliga relationer mellan väst och öst. Hoppet om en bättre framtid är grundläggande för människan.

ANNONS

Kvinnor för freds årsmöte

ANNONS