Olyckor som Tjernobyl är medräknat i siffrorna för stråldos.
Olyckor som Tjernobyl är medräknat i siffrorna för stråldos. Bild: Henrik Montgomery/TT

All hantering och olyckor är inräknade

Siffrorna täcker allt.

ANNONS
LocationHalland|

Svar

på "Olyckor och felsteg är problemet” (25/10).

Observera att i de siffror för kärnkraftens + kärnvapnens + industriell användning av radioaktiva ämnens bidrag till svenskarnas stråldos (0,67% av totala stråldosen) som jag skrev om i min insändare är all hantering som har med kärnkraft, kärnvapen och industriell hantering av radioaktiva ämnen till exempel röntgen av svetsskarvar, spårämnes undersökningar mm. och alla hittillsvarande olyckor inräknade. Här ingår alltså både uranbrytning, anrikning bränsletillverkning och effekterna av alla olyckor som Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima, liksom andra mindre incidenter.

Eftersom en stor del av kunskapen om radioaktiva ämnen och den joniserande strålningen, metoder för att mäta och skydda sig från strålningen har tagits fram under och genom utvecklingen av kärnkraft och kärnvapen så är sannolikt den totala effekten av kärnkraften att den minskat stråldosen till människorna genom att den möjliggjort att vi upptäcker och kan minska effekten av den naturliga strålningen och de oavsiktliga förstärkningsåtgärder vi vidtagit för att till exempel spara energi i till exempel radonhus.

ANNONS

Med vänlig hälsning

Nils-Erik Nilsson

ANNONS