Absurt att ställa kärnkraft mot vindkraft

Ringhals nedstängda reaktorer hade kunnat lindra vinterns elhunger.

ANNONS
LocationHalland|

Egentligen är debatten om kärnkraft eller vindkraft absurd. Naturligtvis behövs båda, liksom vattenkraft och solenergi. Fossil förbränning står i dag för 70-80 procent av all energiförbrukning på jorden och utsläppen orsakar årligen sju miljoner människors död (källa: TT) och därtill ett accelererande klimathot. Glenn Wahle predikar något vi alla vet, nämligen att vattenkraft är reglerbar. Men inte ens detta är alltid en självklarhet. Kraftverksdammar kan sina, som torråret 2018. Och det stora norrländska elöverskottet är snart ett minne blott, det varnade de norrländska regionerna för nyligen.

När den tunga industrin skall elektrifieras behövs elen där. Hos LKAB, hos SSAB osv. Det påpekade några framsynta halländska socialdemokrater som tillfälligt (?) släppts fria från tvångsäktenskapet med MP. Sverige har ett elöverskott sett över hela året och det kan vi exportera. Ju mer desto bättre.

ANNONS

Med de båda Ringhalsreaktorerna kvar hade vi dels kunnat lindra denna vinters elhunger, dels exporterat ännu mer. GW låtsas som om det bara är vindel vi importerar från Tyskland, Danmark, Polen och Litauen men borde veta bättre. Sverige har en unik möjlighet att förse omvärlden med mera fossilfri el. Liksom vi producerar fler lastbilar, järnmalm, stål och skogsprodukter än vi själva behöver. Inga energislag är utan målkonflikter. De nya gigantiska vindkraftverk till havs som nu planeras är ett exempel. De kräver stora mängder råmaterial som måste brytas i gruvor, inte minst sällsynta jordartsmetaller där brytningen idag orsakar stora skador på naturen och ger upphov till mängder av radioaktivt avfall. Det visar sig också att man vill subventionera överföringen av energin från hav till land och liggande förslag innebär att den kostnaden skall bäras av oss konsumenter.

Slutligen: besluten att stänga kärnkraft i Tyskland och i förlängningen även Ringhalsreaktorerna grundade sig bland annat på vad som hände i Fukushima. Där reaktorerna förlagts i närheten av ett av jordens värsta jordbävningsområden som historiskt lett till tsunamis med vågor så höga som 40 meter. Knappast relevant i den geologi som gäller för Tyskland och Skandinavien.

Per E

ANNONS