Ett grundlagsskydd för aborträtt skulle vara att grundlagsskydda mot de ofödda barnens rätt till liv, skriver insändarskribenten.
Ett grundlagsskydd för aborträtt skulle vara att grundlagsskydda mot de ofödda barnens rätt till liv, skriver insändarskribenten. Bild: Gorm Kallestad

Abort är inte en mänsklig rättighet

Den som väljer att inte genomföra en abort värnar och räddar det ofödda barnets liv.

ANNONS
LocationVarberg|

Apropå:

”Grundlagsskydda rätten till abort” (2022-07-13)

Christoffer Bergenblock antyder i sin insändare om abort i HN den 13 juli att aborträtt är en mänsklig rättighet (i alla fall tolkar jag texten så). Jag kan då upplysa om att så inte är fallet. Abort är alltså inte någon mänsklig rättighet fastslagen av FN. Tvärtom står de mänskliga rättigheterna upp för rätten till liv. T.ex. lyder artikel tre (av totalt 30) så här: ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.” Det ofödda barnet är en genetiskt komplett människa som därför, enligt mej, bör ha samma rätt till liv som dej och mej.

ANNONS

Bergenblock skriver också att ett abortförbud inte räddar liv. Men detta är också en felaktig slutsats med all respekt för gravida kvinnors situationer. Den som väljer att inte genomföra en abort värnar och räddar det ofödda barnets liv. Jag vet att det låter gammaldags men jag tycker verkligen att samhället borde förespråka och upplysa om fördelarna med avhållsamhet, vilket är det säkraste sättet att undvika oönskade graviditeter och eventuella aborter. Och detta gäller givetvis båda ”de involverade”, dvs kvinnan och mannen som ju delar lika på ansvaret för en graviditet.

Ett grundlagsskydd för aborträtt skulle vara att grundlagsskydda mot de ofödda barnens rätt till liv, vilket kommer vara en märklig gest av en stat som säger sig värna de mänskliga rättigheterna.

Per-Anders Johansson

LÄS MER:Grundlagsskydda rätten till abort

ANNONS