Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Viktigt med bemötande och kunskap om människor

Ett känt fenomen att familjer med barn i behov av stöd inte blir bemötta och hjälpta på ett korrekt och värdigt sätt.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Apropå

artikeln: ”Mamma: Skolan är inte till för de här barnen”

Det är med viss förundran jag läser i HN 13/4 om att familjer med barn i behov av stöd inte blir bemötta och hjälpta på ett korrekt och värdigt sätt. Jag har själv påpekat detta problem långt tidigare. Det är ett, för många av oss, väl känt fenomen.

I kommunens styrdokument till budget 2018 hittar jag i mina bilder, för det var mitt initiativ, en skrivelse:

”Majoritetens viljeriktning till Budget 2018”

Där står bland annat: ”Socialnämnden ska tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden utreda/kartlägga kommunens insatser när det gäller behov hos personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, samt hur kommunen skulle kunna höja kvaliteten på kommunens insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer i deras kontakt med kommunen. Förslag på åtgärder ska lämnas in under 2017.”

Frågan är vad som hände med den viljeinriktningen. Hur har politiken drivit och följt upp detta? Ordföranden i de berörda nämnderna kan kanske svara här så att vi får veta.

Svårt är det i många fall att hjälpa, men det är det mycket som är. Om viljan och förståelsen finns så klarar vi det också.

Det är inte de som jobbar med detta som ska klandras. De är kunniga och gör ett fantastiskt jobb. Många familjer får bra hjälp när väl striden för sitt barn är vunnen så att säga. Men långt ifrån alla orkar ju det. Det verkar alltid vara en tuff strid att ta. Möjligen kan rektorer behöva bli mer kunniga om NPF.

Generellt också mer mod och kreativitet att göra på nya sätt då människor behöver olika. Kommunens vision är tydlig.

Även på den regionala nivån drev jag på för denna fråga då jag var ordförande i Varbergsnämnden, som bland annat har uppdrag att undersöka invånarnas behov för hälsa. Även där var vi tydliga med att samverkan är nyckel till framgång. Vissa steg i den riktningen har tagits. Men så länge varje verksamhet följs upp mest på sin egen budget kommer varje verksamhet att vilja att kostnader hamnar utanför ens egen bubbla. Det är ett stort problem. Verksamheter behöver i högre grad följas upp på helheten av utfört uppdrag för medborgarnas bästa, är min uppfattning.

I min roll i Varbergsnämnden hjälpte jag också de berörda att organisera sig för att göra sig bättre hörda. NPF-rådet i Varberg är en grupp som politiker och tjänstepersoner skulle ha nytta av att lyssna mer på.

Sedan 2018 har inte Miljöpartiet varit representerade i Varbergs kommunfullmäktige men vi ställer upp i höstens val som ett mycket bra alternativ för dig som tycker att dessa frågor är viktiga.

Stefan Edlund (MP)

LÄS OCKSÅ: Mamma: ”Skolan är inte till för de här barnen”

LÄS OCKSÅ: Skolan vill ha mer samarbete med vården om elever med NPF

LÄS OCKSÅ: Riksförbundet Attention: ”Kommer ta tid men det blir bättre”

LÄS OCKSÅ: NPF-barn som vill simma uteslutna ur Varbergs vision