Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kommundirektör Carl Bartler. Bild: Annika Karlbom
Kommundirektör Carl Bartler. Bild: Annika Karlbom

Viktigt att följa arbetsmarknadens lagar och regler

Kommundirektören svarar på kritik mot avgångsvederlag.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar till ”Kommunen skänker bort skattebetalarnas pengar” och ”Är det rätt med avgångsvederlag?

Skattebetalarnas pengar skall förvaltas på rätt sätt och vi som arbetar i Varbergs kommun skall noga värdera vad de används till. Vår redovisning skall också vara öppen och transparent. Därför är det viktigt att ni får svar på era frågor. Den här gången rör det ett beslut om överenskommelse i samband med att en av kommunens chefer slutar sin anställning.

Lagen om anställningsskydd (LAS) har en mycket stark ställning i svensk arbetsrätt. Det är bra. Det ger arbetstagaren trygghet och arbetsgivaren förutsättningar till långsiktig kompetensförsörjning. Men ibland uppstår en situation där arbetsgivaren ändå vill avsluta en medarbetares eller chefs anställning. I en sådan situation krävs tydliga sakliga skäl.

Men ibland finns inga sådana tydliga sakliga skäl. Detta förutsåg riksdagen redan när lagen antogs och därför erbjuder ”den svenska modellen” en möjlighet för både privata och offentliga arbetsgivare att låta arbetstagare sluta mot en ekonomisk ersättning. Ofta sker en sådan förhandling i samverkan med medarbetarens fackliga organisation. Hur hög avgångsersättningen blir beror på olika faktorer, till exempel anställningstid i organisationen. Däremot påverkas inte möjligheten till ekonomisk kompensation av om du är chef eller medarbetare. Varbergs kommun gör några överenskommelser av det här slaget varje år – de flesta är inte chefer.

Att skilja en medarbetare eller chef från dennes anställning är inget Varbergs kommun gör lättvindigt. Det är en sista lösning när andra lösningar inte är möjliga. Kostnaden kan bli hög kortsiktigt, men långsiktigt lägre då förändringen möjliggör en mer effektiv organisation. Till nytta för kommunen som arbetsgivare, för medarbetarna och för skattebetalarna.

När Varbergs kommun och andra offentligt finansierade arbetsgivare avslutar medarbetares anställningar i förtid uppstår ibland en debatt om ”fallskärmar” och om huruvida offentliga medel ska användas till avgångsvederlag. Särskilt intensiv blir debatten om det gäller chefer. Det har jag stor förståelse och respekt för. Att vi använder skattebetalarnas pengar rätt är viktigt. Det är också viktigt att vi följer de lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden. Det är av de skälen vi fattat detta beslut.

Carl Bartler

Kommundirektör, Varbergs kommun