Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Idén att anlägga en bilväg längs med gamla spåret ända till Ringvägen har utretts, skriver Ann-Charlotte Stenkil (M) Bild: Dick Gillberg
Idén att anlägga en bilväg längs med gamla spåret ända till Ringvägen har utretts, skriver Ann-Charlotte Stenkil (M) Bild: Dick Gillberg

Vi ska inte skapa en ny barriär på gamla spåret

En bilväg skulle – på grund av det begränsade utrymmet – bli en väg i stil med Österleden.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ”Gör en lättillgänglig fordonsled på spårområdet”

Idén att anlägga en bilväg längs med gamla spåret ända till Ringvägen har utretts. Att alternativet inte blev aktuellt beror framför allt på att det skulle innebära en ny barriär, tvärs genom ett av Varbergs mest attraktiva områden. En bilväg skulle – på grund av det begränsade utrymmet – bli en väg i stil med Österleden. Är det vad vi vill ha genom Platsarna, Hästhaga och Kurtinen?

Den trafiklösning som presenteras i idéstudien för Gamla spåret är en förlängning av Östra Hamnvägen till Bäckgatan. Förslaget uppfyller syftet att avlasta Västra Vallgatan, det är väl underbyggt samt politiskt förankrat i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Detta alternativ har många fördelar, jag listar några av dem här:

• Vi får en unik möjlighet att läka barriären som spåren utgjort i över 100 år och kan skapa nya offentliga miljöer.

• Förslaget innebär minst ingrepp i den känsliga närmiljön, och sparar natur- och kulturvärlden.

• Vi skapar förutsättningar för ett hållbart resande med ett attraktivt gång- och cykelstråk, som också kommer minska trängseln på Strandpromenaden.

• Sist men inte minst: Att möjliggöra för en gång- och cykelbana längs spårområdet har varit högt prioriterat bland många av kommunens invånare.

Så nej, vi ska inte ”berika” staden med en ny fordonsled vid havet, som insändarskribenten uttrycker det. Vi ska berika vår stad med en genomtänkt trafiklösning, med ett hållbart gång- och cykelstråk och fler av de fantastiska mötesplatser som är ett av Varbergs kännetecken.

Ann-Charlotte Stenkil (M)

Kommunstyrelsens ordförande